Najpomembnejši ukrepi proti širjenju korona virusa v Avstriji

ponedeljek, 02. november 2020

Od 25. oktobra v Avstriji veljajo nove dodatne zaostritve ukrepov oz. več kot le obveznosti nošenja zaščitne maske za nos in usta (MNS). V veljavo so stopili tudi novi ukrepi o številu ljudi na prireditvah in o varnostni razdalji. Od 3. novembra bo veljala znatna poostritev. Predpisi na kratko:

Splošne omejitve:
Med 20:00 in 06:00 je zapustitev (ali bivanje zunaj) vašega doma dovoljeno le iz naslednjih razlogov::
 • preprečiti neposredno nevarnost za življenje in premoženje,
 • skrb za osebe, ki potrebujejo podporo oz. v primeru ko gre za uveljavljanje družinskih pravic ter izpolnjevanje družinskih dolžnosti,
 • izpolnjevanje osnovnih potreb vsakodnevnega življenja,
 • nujni poklicni in izobraževalni vzroki
 • udeležba v sodnih ali upravnih postopkih ali uradnih aktih in
 • v primeru fizične in duševne rekreacije.
Ukrep velja od 03.11.2020 do 12.11.2020.

Predpisi za javne ustanove
 • Na javnih mestih na prostem je treba ohraniti najmanj 1 meter razdalje od oseb, ki niso del vašega gospodinjstvu.
 • izjema: skupine največ 6 oseb (in dodatno še do 6 otrok) iz največ dveh različnih gospodinjstev.
 • Na javnih površinah v zaprtih prostorih obstaja dodatna obveznost maske.
 • izjema: v primeru škodljivosti na zdravja, pri čemer mora biti oseba sposobna predložiti zdravniško spričevalo.

Prepoved vizirjev za obraz:
 • Plastični ščitniki ( ščitniki za obraz, ščitnik za polovico obraza) se ne bodo več šteli kot enakovredna alternativa maskam MNS
 • Ta ukrep stopi takoj v veljavnost brez prehodnega obdobja in sicer od 3. novembra (in ne samo od 7. novembra)

Pravilo"10m2 na stranko" za trgovinska in storitvena podjetja
 • Trgovina in storitve se lahko še naprej izvajajo.
 • Vendar mora biti na stranko na voljo 10m2 prostora (pri čemer je za trgovine z manjšo  površino možna le ena stranka.
 • Obvezna varnostna razdalja in nošenje maske tako za stranko kot za zaposlene, ki so v stiku s strankami.

Prepoved vstopa v gostinske lokale
 • Gostinski lokali ne smejo več sprejemat gostov. Nekaj izjem, ki veljajo v gastronomiji, ki niso odprte za javnost (npr. menze, v zdravstvenih in terapevtskih centrih) s strogimi omejitvami.
 • Self-pickup med 06: 00 in 20:00 je mogoče.
 • Storitev dostave je še vedno mogoča (tudi po 20 uri).

Prepovedi vstopa v nastanitvene obrate
 • Gost ne sme več vstopiti v nastanitvene objekte.
 • Nekaj izjem velja za nastanitvene obrate, katerih obisk ne služi turističnim namenom (npr. zaradi poklicnih razlogov, v primeru nujnih potreb po nastanitvi).

Prepovedi vstopa v objekte za prosti čas
Obiskovalci ne smejo več vstopiti v prostore za prosti čas. To vključuje:
 • sejmišča
 • parki za prosti čas in zabaviščni parki
 • kopališča
 • plesne šole
 • paintball
 • stavnice in igralnice
 • rudniki in muzejske železnice
 • notranje igralnice
 • gledališče in kinematografi
 • muzeji in muzejske železnice
 • živalski park.

Zaostrovanje v športnem sektorju
 • Športniki ne smejo več obiskovati telovadnic in športnih objektov.
 • Kontaktni športi so prepovedani tudi na javnih površinah (tako da na primer tek na prostem ostane dovoljen).
 • Smučarske kabine in žičnice se ne smejo več uporabljati za alpsko smučanje.

Prepoved dogodkov
Dogodki (npr. kino) so na splošno prepovedani.
Ta prepoved vključuje tudi potovanje z avtobusi ali izletniškimi čolni za turistične namene.
Velja nekaj izjem, zlasti za:
strokovni sestanki, če so nujno potrebni za vzdrževanje poklicnih dejavnosti,
privatni, zasebni prostor prostorov, ki ne ustreza potrebam po namestitvi (npr. garaže),
srečanja organov političnih strank,
neodložljivi sestanki pravnih organov oseb, če ga ni mogoče izvesti v digitalni obliki,
sestanki največ šestih oseb, ki lahko prihajajo le iz dveh različnih gospodinjstev, ter njihovi mladoletni otroci ali mladoletniki, ki so pod nadzorom, vendar skupaj največ šest mladoletnikov,
Pogrebi z največ 50 ljudmi.

Prostori za izobraževanje so večinoma odprti
 • Vrtci, osnovne šole in nižje razrede ter Politehnične šole in šole za otroke s posebnimi potrebami ostanejo odprte.
 • Višje ravni, univerze uporabnih znanosti in univerze prehajajo na učenje na daljavo.
 • Avtošole so še vedno odprte.
 • Poklicno usposabljanje in napredno usposabljanje sta še vedno mogoča, če je potrebno.

V domovih za ostarele in bolnišnicah obstajajo dodatne higienske zahteve.

Lokalni ukrepi
Regijsko in lokalno se lahko pravila, ki veljajo po vsej Avstriji, še naprej poostrijo, tako da se lahko uvede tudi karantena.
Podrobne informacije in kontaktni naslovi ter pomembne telefonske številke so na voljo na spletni strani Coronavirus-Ampel in na uradnih straneh državne vlade.

Koronavirus-semafor
Koronavirus-semafor združuje in urejuje od 4. septembra 2020 dalje vse lokalne ukrepe po potrebi - na ravni zveznih dežel, okrajev in občin. Štiri barve na semaforju, ki jih bodo ocenjevali tedensko na novo, bodo dajale informacijo o stopnji tveganja okužbe s covid-19 v Avstrji in o stopnji potrebnih ukrepov na regionalni ravni, npr, kje je obvezno nostii zaščito za usta in nos. Več informacij najdete tukaj:  https://corona-ampel.gv.at/.

Več informacij: https://www.sgz.at/covid-19/sl/ukrepi-za-zajezitev-in-obvladanje-epidemije-v-avstriji

Dodatne informacije:
Slovenska gospodarska zveza
E: office@sgz.at