Objavljena je brošura Strokovna znanja za digitalizacijo malih in srednjih podjetij

torek, 05. maj 2020


Ker je digitalizacija eden glavnih izzivov, s katerim se soočajo mala in srednja podjetja, Evropska komisija navaja, da je bila to tema projekta Skills for SMEs. Priporočila in ugotovitve so zbrane v brošuri in poročilu.
 


Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be