Objavljene nove sankcije proti Iranu

ponedeljek, 13. januar 2020

10. januarja 2020 je bil objavljen Izvršni ukaz  o uvedbi novih sankcij proti Iranu. Podrobnejše informacije o sankcijah in koga zadevajo, so objavljene na spletni strani Zakladnice – OFAC (Office of Foreign Assets Control). Gre za primarne in sekundarne sankcije.

Predmet sankcij bodo pravne in privatne osebe:
  • ki so vključene v naslednje dejavnosti: gradbeništvo, rudarstvo, predelovalna industrija in tekstilni sektor ali kateri drugi sektorji, ki jih bo določila Zakladnica
  • ki so zavestno vpletene (na  ali po datuma naročila) v pomembnejše transakcije za prodajo, dobavo ali transfer pomembnih proizvodov ali storitev, ki so povezani s prej navedenimi sektorji, v ali iz Irana
  • ki so materialno pomagale, sponzorirale ali zagotavljale finančno, materialno ali tehnološko podporo, blago ali storitve, osebam, ki so predmet sankcij
  • ki so v lasti ali pod nazorom oz. so delovale v imenu ali za osebe, ki so predmet sankcij.

Na spletni strani OFAC so posebej izpostavljeni:
  • tuji kupci in prevozniki iranskega jekla ter dobavitelji kritičnih materialov, ki so potrebni za iransko industrijo predelave kovin (naveden seznam podjetij)
  • iranska podjetja za proizvodnjo železa in jekla ter dobavitelj iz Omana (naveden seznam podjetij)
  • iranska podjetja za proizvodnjo aluminija in bakra (naveden seznam podjetij)
  • visoki predstavniki oblasti, ki so bili vključeni v nedavne napade.

Predmet sankcij so poleg zgoraj navedenih tudi osebe, ki so vključene z določene transakcije z zgoraj navedenimi deležniki, prav tako pa tudi tuje finančne institucije, ki zavestno izvajajo ali omogočajo znatne transakcije v imenu ali za račun zgoraj navedenih deležnikov.

Slovenska podjetja opozarjamo, da so še posebej previdna tudi glede možnosti uveljavitve sekundarnih sankcij pri poslovanju z Iranom.

Pripravila:
Metka Urbas
Ekonomska svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije Washington
E: metka.urbas@gov.si