Objavljeni štirje novi vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji

ponedeljek, 25. februar 2019

V petek, 22.02.2019,  so bili v Ur. L. RS št. 11/2019 in na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, objaviljeni štirje vavčerski javni pozivi, ki se nanašajo na pomoč pri internacionalizaciji.

 Podjetja bodo v okviru vavčerjev za internacionalizacijo lahko pridobila:
  • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov,
  • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih,
  • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in
  • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini 

Skupno je objavljenih že 6 vavčerskih pozivov. Prva dva vavčerska poziva sta bila objavljena 25.01.2019, in sicer Vavčer za certifikate kakovosti in Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

V pripravi pa so tudi že naslednji vavčerji z različnimi vsebinami (vavčerji za digitalizacijo, vavčerji za prototipiranje, vavčerji za prenos lastništva, vavčerji za krožno/zeleno gospodarstvo),.
 
Podjetja lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 1.000 EUR do največ 9.999 EUR za posamezen vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vso leto za upravičene stroške nastale od 01.01.2019 dalje, rokov za prijave ni, obravnava vlog oddanih na javne pozive je hitra.

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge, ki:
  • imajo sedež v Republiki Sloveniji,
  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
  • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
  • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega
  • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.)

Brezplačna pomoč pri pripravi vloge je na voljo na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje. SPIRIT Slovenija, javna agencija  namreč prek mreže slovenskih poslovnih točk SPOT svetovanje zagotavlja celovite brezplačne podporne storitve potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja na 12 lokacijah po Sloveniji.Finančne spodbude na področju internacionalizacije