Pnevmatike za avtobuse ali tovornjake – začetek pregleda zaradi izteka proti-dampinških dajatev na uvoz iz Kitajske

petek, 20. oktober 2023
V Uradnem listu EU C 379 z dne 20. 10. 2023 je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka proti-dampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih novih ali potektiranih pnevmatik iz gume, ki se uporabljajo za avtobuse ali tovornjake, z indeksom obremenitve nad 121, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

Izdelek, ki se pregleduje, so nekatere nove ali protektirane pnevmatike iz gume, ki se uporabljajo za avtobuse ali tovornjake, z indeksom obremenitve nad 121, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN 4011 20 90 in ex 4012 12 00 (oznaka TARIC 4012 12 00 10).

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v pregledu zaradi izteka, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku pregleda zaradi izteka ukrepov.
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede podaljšanja veljavnosti proti-dampinških dajatev.

Do zaključka preiskave Evropske komisije trenutno veljavne protidampinške dajatve na uvoz pnevmatik za avtobuse ali tovornjake ostajajo v veljavi.