Povabilo k udeležbi v gospodarski delegaciji in na bilateralnih srečanjih v Indiji, 16. do 18. julij 2013, New Delhi in Bangalore

četrtek, 30. maj 2013

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije od 16. in 18. julija 2013 organiziramo izhodno gospodarsko delegacijo v Indijo (New Delhi in Bangalore). Delegacija bo potekala ob zasedanju meddržavne mešane komisije za trgovinsko in gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Indijo, v New Delhiju.

 

Okvirni program obiska:

16. in 17. julij 2013

izbrana B2B srečanja in organizirani obiski po podjetjih v New Delhiju

18. julij 2013

izbrana B2B srečanja in organizirani obiski po podjetjih v Bangaloreju

 

Stroške udeležbe v poslovni delegaciji (prevozi in hotelske namestitve) krijejo udeleženci sami. V kolikor želite, da kot organizatorji delegacije poskrbimo za omenjene storitve oz. želite potovati skupaj s člani gospodarske delegacije, prosimo, da nas kontaktirate.  

 

Vabimo vsa zainteresirana slovenska podjetja, da se udeležite gospodarske delegacije v Indijo, in izkoristite priložnost za srečanje s potencialnimi partnerji, izmenjavo informacij in navezavo novih poslovnih stikov.

 

Prosimo vas, da udeležbo v delegaciji potrdite z izpolnjenim prijavnim obrazcem (v prilogi), ki ga pošljite najkasneje do 11. junija 2013 po elektronski pošti na naslov: natasa.turk@gzs.si ali po faksu na številko 01/58 98 100.

 

Ob tej priložnosti vas tudi obveščamo, da lahko morebitno perečo problematiko in pobude za sodelovanje vašega podjetja v Indiji na državni ravni sporočite najkasneje do 1. junija 2013 neposredno Ministrstvu za zunanje zadeve, gospe Jani Bajec Povše Sektor za bilateralno gospodarsko sodelovanje (E: jana.bajec-povse@gov.si; T 01/478 21 58), ki oblikuje teme za zasedanje meddržavne komisije za trgovinsko in gospodarsko sodelovanje.

 

Dodatne informacije posreduje Nataša Turk, tel. 01/5898 152, e-pošta: natasa.turk@gzs.si.