Pravila o poreklu blaga iz Sporazuma o prosti trgovini med EU in Južno Korejo

torek, 10. maj 2011

Sporazum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo je bil podpisan dne 6. oktobra 2010 in naj bi se začasno pričel uporabljati s 1.7.2011. Da bi lahko izdelki koristili trgovinske ugodnosti sporazuma, morajo izpolnjevati predpisana pravila o poreklu blaga. V nadaljevanju bodo na kratko predstavljene posebnosti pravil o poreklu blaga z Južno Korejo. Pravila o poreklu blaga, ki se bodo uporabljala v trgovini z Južno Korejo, so pripeta v slovenski neuradni verziji protokola o opredelitvi pojma » izdelki s poreklom«, v katerega so vneseni že ustrezni jezikovni popravki. Objava sporazuma v Uradnem listu EU se pričakuje v prihodnjih tednih.

Najpomembnejša novost, ki jo prinašajo nova pravila o poreklu blaga z Južno Korejo, je odprava obrazcev EUR.1 v trgovini med EU in Južno Korejo. Nova pravila o poreklu blaga predvidevajo izključno uporabo izjav o poreklu blaga, kar pomeni, da bo potrebno za vsako pošiljko izdelkov s poreklom v vrednosti nad 6000 EUR ob izvozu iz EU v Južno Korejo in obratno pridobiti dovoljenje za status pooblaščenega izvoznika, čeprav je po novem črtan pogoj »pogostnosti« izvozov za pridobitev tovrstnega dovoljenja. Dokazila o poreklu blaga so veljavna 12 mesecev od datuma izdaje in rok hrambe dokazil in dokazilnih listin je po novem 5 let.

V okviru sporazuma z Južno Korejo velja bilateralna kumulacija porekla blaga ter možnost povračila carin za uporabljene materiale brez porekla. Izjeme od načela teritorialnosti se bodo določale naknadno v okviru Odbora za področja pasivnega oplemenitenja na Korejskem polotoku, ki bo določil geografska območja, ki jih je možno razglasiti za področja pasivnega oplemenitenja.

Sporazum vsebuje pravila v seznamu zadostnih obdelav ali predelav, ki niso standardna pravila iz seznama in dodana je priloga II (a) k protokolu o poreklu blaga, ki se uporablja namesto pravil iz priloge II za določene izdelke s poreklom iz Koreje, vendar v mejah letnih kvot. Gre za bolj liberalna pravila o poreklu blaga, ki si jih je uspela izboriti Južna Koreja