Prispevki dežele FJK za podjetja, ki so jih prizadeli omejitveni ukrepi

četrtek, 19. november 2020

Dežela FJK je odobrila nov razpis pomoč gospodarskim dejavnostim, ki so jih prizadeli novi ukrepi za omejevanje virusa. Te pomoči se dodajajo tistim predvidenih z državno zakonodajo.

Višina prispevka, način predstavitve vlog, termin
Prispevek gre od najmanj 650€ do največ 4.800€, in sicer na osnovi kode ATECO, ki jo podjetje ima kot glavno oz. pretežno dejavnost. Prošnje je potrebno vložiti preko sistema Istanze OnLine (IOL), ki bo objavljen na spletni strani Dežele FJK od 18. novembra ob 8. uri do 26. novembra do 20. ure.  Možna je tudi predstavitev prošnje preko pooblaščenca.

Avtomatična odobritev za podjetja, ki so prošnjo že predstavila
Kdor je že predstavil prošnjo v juniju / juliju na podlagi 5-člena deželnega zakona 3/2020, ni potrebno, da predstavi novo vlogo. Prej omenjeni subjekti bodo namreč, kot to velja za predvidene državne pomoči, avtomatsko vključeni v seznam upravičencev, in sicer po preverjanju, ali za to imajo pogoje.

Več imformacij

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it