Program podpore inovativnih rešitev: Expo Live Dubaj 2020

petek, 23. november 2018

Expo Live je program podpore inovativnih rešitev, ki imajo pozitiven vpliv na življenje ljudi ali okolje, poteka pa v organizaciji svetovne razstave Expo, ki bo leta 2020 v Dubaju.

Program je namenjen start-up podjetjem, malim in srednje velikim podjetjem, nevladnim organizacijam in vladnim inštitucijam z inovativnimi rešitvami, ki dosegajo prototipno raven in so koristne za družbo ali okolje. Udeležencem programa omogoča pridobitev donacije do 100.000 USD za projekt, tržno izpostavljenost ter možnost predstavitve na razstavi Expo.

Prijava je mogoča do 2. decembra 2018.

Dodatne informacije: expolive@expo2020.ae