S skupnim nastopom lažje do poslov v Azerbajdžanu

četrtek, 23. maj 2013

Okrogle mize povezane skupine slovenskih podjetij za Azerbajdžan – Slovene Business Alliance (SBA), ki je potekala v organizaciji javne agencije SPIRIT Slovenija, 21. maja 2013 se je udeležilo več kot 70 udeležencev iz 50 slovenskih podjetij, kar kaže na to, da slovenska podjetja zanimajo poslovne priložnosti, ki jih ponuja azerbajdžanski trg.


Današnje okrogle mize povezane skupine slovenskih podjetij za Azerbajdžan – Slovene Business Alliance (SBA) se je udeležilo več kot 70 udeležencev iz 50 slovenskih podjetij.Azerbajdžan je poleg Kitajske, Indije, Rusije, Turčije in Kazahstana v letošnjem letu definiran kot eden ključnih trgov za slovenska podjetja, je uvodoma dejala Jerneja Lampret iz javne agencije SPIRIT Slovenija. »Država ob Kaspijskem morju z devetimi milijoni prebivalcev se po rasti gospodarstva in velikih razvojnih projektih uvršča med najuspešnejše države nekdanje Sovjetske zveze. Slovenija za azerbajdžanska podjetja lahko predstavlja vstopna vrata na trg Evropske unije, sodelovanje slovenskih podjetij z Azerbajdžanom pa vstop na 300 milijonski trg nekdanje Sovjetske zveze,« je poudarila. Izrazila je prepričanje, da je med Slovenijo in Azerbajdžanom veliko priložnosti, pa tudi velik interes za medsebojno sodelovanje, kar ne nazadnje dokazuje tudi velik obisk poslovnih dogodkov med obema deželama.
 

Azer Khuduyev, začasni odpravnik poslov na Veleposlaništvu Republike Azerbajdžan v Ljubljani je dejal, da je Slovenija za Azerbajdžan ena najbolj obetavnih evropskih držav za sodelovanje. »V Azerbajdžanu razvijamo veliko različnih projektov, saj si država v zadnjih letih pospešeno prizadeva diverzificirati svoje gospodarstvo, da ne bi bilo odvisno zgolj od energetskega sektorja. Veliko je priložnosti za podjetja iz različnih sektorjev. Če izpostavim samo eno: leta 2015 bomo gostili prve evropske olimpijske igre, kar predstavlja priložnost za gradbenike,« je dejal. Izpostavil je tudi zgodovinsko podobnost obeh dežel in medsebojno naklonjenost k poslovanju.
 

Tanja Drobnič iz Sektorja za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij na SPIRIT Slovenija je v nadaljevanju na kratko predstavila azerbajdžansko gospodarstvo, blagovno menjavo med Slovenijo in Azerbajdžanom in priložnosti za poslovno sodelovanje med podjetji obeh dežel. »Naša agencija je z aktivnostmi na azerbajdžanskem trgu pričela že junija 2011, ko je takrat še JAPTI gostil vhodno gospodarsko delegacijo 42 azerbajdžanskih podjetij. Lani smo nadaljevali z organizacijo skupinske predstavitve slovenskih podjetij s področja informacijsko - komunikacijskih tehnologij na sejmu BAKUTEL 2012, letos pa že potekajo priprave na izhodno gospodarsko delegacijo v Baku, ki bo v času gradbenega sejma Baku Build 2013 od 23. do 26. oktobra 2013.«
 

Podpredsednik društva prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana, Dušan Olaj, je predstavil delovanje društva, ki je usmerjeno v krepitev sodelovanja med Slovenijo in Azerbajdžanom na različnih področjih. Društvo ima približno 110 članov, med njimi tudi 15 članov iz Azerbajdžana. Kot generalni direktor  podjetja Duol,  d. o. o., ki je na tem hitrorastočem trgu z izjemnim razvojnim potencialom uspešno prisotno že vrsto let, je kot bistvene elemente za uspeh na azerbajdžanskem trgu izpostavil konkurenčen izdelek, poznavanje lokalnega trga in okolja, sposobnost prilagajanja kupcem, motivirane sodelavce, dolgoročno sodelovanje in predvsem potrpežljivost.
 

V nadaljevanju je svojo vizijo delovanja na azerbajdžanskem trgu predstavilo nekaj podjetij iz skupine Slovene Business Alliance. Podjetja s področja projektiranja in spletno stran povezane skupine podjetij je predstavil Alan Sodnik, direktor podjetja Valide, d. o. o., podjetja s področja gradbeništva Štefan Pavlinjek, direktor Roto Group, d. o. o. in podjetja s področja energetike mag. Matej Draksler iz podjetja Iskra Sistemi, d. d. Saša Vutković, direktorica podjetja ISSIMO, d. o. o. je predstavila področje promocije in turizma, Tomaž Zore, direktor podjetja V Navtik, d. o. o. področje navtike ter Vesna Črnivec področje družbene odgovornosti.
 

Vrsta slovenskih projektantskih podjetij, ki jih zanima poslovanje s to deželo in je zaznala pomen povezanega delovanja, je podala pobudo za ustanovitev skupine povezanih podjetij, zaradi lažjega vstopanja na perspektivni trg Azerbajdžana. Kmalu so se jim pridružila še podjetja iz energetike, gradbeništva, navtike in turizma ter družbene odgovornosti. V povezani skupini (SBA – Slovene Business Alliance) je trenutno že 29 podjetij in je odprtega tipa, zato se podjetja vanjo lahko vključijo kadarkoli, povezava je neformalna ter ni zavezujoča. Eden od pomembnejših ciljev povezanih podjetij v skupini je ustanovitev podjetja v Bakuju, ki naj bi se v prihodnje prelevil v slovenski poslovni klub ter slovenskim podjetjem olajšal vstop na azerbajdžanski trg.
 

Okroglo mizo so sklenili s podpisom memoranduma o medsebojnem povezovanju med slovenskimi podjetji. Zvečer se bodo podjetja udeležila tudi dogodka v hotelu MONS, ki ga v počastitev Dneva Republike Azerbajdžan organizira njihovo veleposlaništvo v Ljubljani.
 

Napovedi gospodarske rasti v Azerbajdžanu so zelo pozitivne, saj se v letih 2013 in 2014 se napoveduje od 3 do 3,7 odstotna rast azerbajdžanskega BDP. Z nafto in zemeljskimi plini bogat Azerbajdžan želi okrepiti tudi druge gospodarske sektorje kot so: hidroenergetika, gradbeno projektiranje, notranja oprema, informacijsko komunikacijska tehnologija ter številni drugi in ravno v teh sektorjih se kažejo poslovne priložnosti za slovenska podjetja.Relativno skromna trgovinska bilanca med Slovenijo in Azerbajdžanom ter potenciali v številnih gospodarskih sektorjih kažejo na to, da je neizkoriščenih poslovnih priložnosti med državama precej.


Kratek posnetek dogodka:
Posnetki celotnega dogodka:


Uvodni nagovor

Jerneja Lampret

Uvodni nagovor

Dušan Olaj


Uvodni nagovor

Azar Khuduyev

Predstavitev podpornih aktivnosti agencije SPIRIT Slovenija za prodor na trg Azerbajdžana v letu 2013 ter povezane skupine podjetij SBA - Slovene Business Alliance

Tanja Drobnič


Predstavitev podjetij s področja projektiranja in internetne strani povezane skupine podjetij SBA - Slovene Business Alliance

Alan Sodnik

Predstavitev gradbeništva v okviru povezane skupine podjetij SBA - Slovene Business Alliance

Štefan Pavlinjek

Predstavitev energetike v okviru povezane skupine podjetij SBA - Slovene Business Alliance

Matej Draksler

Predstavitev promocije in turizma v okviru povezane skupine podjetij SBA - Slovene Business Alliance

Saša Vutković

Predstavitev navtike v okviru povezane skupine podjetij SBA - Slovene Business Alliance

Tomaž Zore

Predstavitev družbene odgovornosti v okviru povezane skupine podjetij SBA - Slovene Business Alliance

Vesna Črnivec

Podpis memoranduma o povezovanju podjetij SBA - Slovene Business Alliance

Tanja Drobnič