Seminar: Možnosti in razvoj vključevanja zasebnega sektorja v zunanje delovanje EU, Bruselj, 20. junij 2019

petek, 19. april 2019

Države članice EU skupaj z organizacijami za spodbujanje trgovinske menjave v Bruslju 20. junija 2019 organizirajo sektorski seminar za podjetja na temo "Možnosti in razvoj vključevanja zasebnega sektorja v zunanje delovanje EU".
 
Jutranji del seminarja bo namenjen razpoložljivemu financiranju ter možnostim, kako se vanj vključiti. Predstavljene bodo tudi pričakovane spremembe v okviru novega večletnega finančnega okvirja EU 2021-2027. Med popoldansko sejo bodo potekala srečanja med podjetji, t.i. B2B. Tam bodo lahko udeleženci vzpostavili stike s potencialnimi partnerji pri prihodnjih razpisih.

Ciljna skupina za seminar so podjetja iz EU držav, ki so aktivna v sledečih sektorjih: kmetijstvo in razvoj podeželja, razvoj zasebnega sektorja, izobraževanje in usposabljanje, socialne in kulturne storitve, energetika, turizem, okolje, trgovina, finančne storitve, urbani razvoj, industrija, promet, informacijska tehnologija in komunikacije, voda ter pravne storitve.

Za podjetja, ki imajo manj izkušenj z EU zunanjimi programi pomoči, oz. za tista, ki bi želela osvežiti znanja o postopkih financiranja v okviru EU, bo na začetku seminarja organizirana uvodna predstavitev o postopkih razpisov. Seminar bo potekal v angleškem jeziku.

Kotizacija je 175 EUR (brez DDV) oz. 211.75 EUR (z DDV). Rok za prijavo je 13. junij 2019.
 
Prijava na seminar je preko sledeče povezave.

Program seminarja je dosegljiv na spletni strani.

Informacije o prijavi in programu lahko prejmete tudi preko kontaktne točke za vključevanje slovenskega zasebnega sektorja v zunanje instrumente unije na Stalnem predstavništvu pri EU v Bruslju (SPBR), ga. Helena Vodušek (helena.vodusek@gov.si; +32 2 213 6365).

V primeru interesa slovenskih podjetij bo SPBR na dogodku zagotovilo logistično podporo, zato prosimo, da o prijavi na seminar obvestite Ministrstvo za zunanje zadeve na naslov razvoj.mzz@gov.si in SPBR na naslov helena.vodusek@gov.si.