Slovenski regionalno razvojni sklad objavil razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi

sreda, 13. maj 2020


Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil razpis Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi - A1.

Razpisana sredstva v višini treh milijonov evrov so namenjena za zagotavljanje likvidnostnih sredstev kmetijskim gospodarstvom, ki so se zaradi razglasitve epidemije COVID-19 znašla v situaciji, ko ne morejo zagotoviti zadostnih sredstev za gnojila, fitofarmacevtska sredstva, krmo, gorivo, transportne stroške, stroške dela idr.

Vlagatelji lahko zaprosijo za posojilo v višini od 5.000 do 50.000 evrov z obrestno mero 3- mesečni EURIBOR in pribitkom 0,5% letno.

Roki za oddajo vloge so 15. 5. 2020, 12. 6. 2020, 10. 7. 2020, 7. 8. 2020 in 4. 9. 2020. Po javnem razpisu je možna elektronska oddaja vloge.

Javni razpis in razpisna dokumentacija