Težek termični papir – začetek protidampinškega postopka na uvoz iz Republike Koreje

ponedeljek, 14. oktober 2019

V Uradnem listu EU C 342 z dne 10.10.2019 je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih vrst težkega termičnega papirja s poreklom iz Republike Koreje. 
  
Izdelek v tej preiskavi so nekatere vrste težkega termičnega papirja, opredeljenega kot termičen papir z maso več kot 65 g/m2; ki se prodaja v zvitkih širine 20 cm ali več, z maso 50 kg ali več (vključno s papirjem) ter s premerom 40 cm ali več (veliki zvitki); z osnovnim premazom ali brez njega na eni ali obeh straneh; na eni ali obeh straneh premazan s toplotno občutljivo snovjo (tj. mešanico barve in razvijalca, ki pod vplivom toplote reagirata in oblikujeta sliko); in z vrhnjim premazom ali brez njega, ki se trenutno uvršča pod oznake KN ex KN 4809 90 00, ex 4811 59 00 in ex 4811 90 00 (oznake TARIC 4809 90 00 20, 4811 59 00 20 in 4811 90 00 20). Oznake KN in TARIC so informativne.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci izvozniki, proizvajalci Unije, uvozniki in njihova reprezentativna združenja, uporabniki in njihova reprezentativna združenja, sindikati ter reprezentativne potrošniške organizacije so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku.