Tri največje napake MSP na področju pravic intelektualne lastnine v JV Aziji

petek, 05. junij 2015

Številna tuja podjetja iz različnih panog želijo v jugovzhodni Aziji izkoristiti obilje poceni delovne sile, pa tudi nove potrošniške trge z rastočim srednjim razredom prebivalstva. Medtem ko lahko te priložnosti za evropska podjetja pomenijo znatne donose, tako na področju proizvodnje kot prodaje, pa lahko manj razvita poslovna zakonodaja pomeni nevarnost kršitve pravic intelektualne lastnine.

 

Obstaja zelo malo malih in srednjih podjetij, ki v svojih poslovnih strategijah ne opredeljujejo zaščite pravic intelektualne lastnine, kljub temu pa pogosto prezrejo nekatera vprašanja, ki lahko vodijo do komercialnih katastrof. V nadaljevanju sledi pregled treh najpogostejših napak s področja pravic intelektualne lastnine.

 

Top 3 IPR mistakes for SMEs in South-East Asia (ang)

 

Pripravil:
China IPR SME Helpdesk
E: question@china-iprhelpdesk.eu
W: www.china-iprhelpdesk.eu