Upravljanje z intelektualno lastnino kot s poslovnimi sredstvi

torek, 12. maj 2015

Za večino podjetij predstavljajo neopredmetena sredstva več kot 50% vrednosti podjetja. Najpomembnejšo skupino predstavljajo osnovna sredstva, ki so zaščitena z intelektualno lastnino (izumi, modeli in blagovne znamke). Ker tvorijo tako velik del celotne vrednosti, je za uspeh podjetja pomembno, da se z njimi upravlja kot s finančnimi sredstvi. Podjetja, ki s svojo intelektualno lastnino aktivno upravljajo kot s finančnimi sredstvi, so do 30 % uspešnejša od ostalih podjetij.

 

Več o upravljanju z intelektualno lastnino kot s poslovnimi sredstvi (ang)

 

Pripravil:
China IPR SME Helpdesk
E: question@china-iprhelpdesk.eu
W: www.china-iprhelpdesk.eu