V Nemčiji s 1.1.2024 uvajajo regulacijo zasebne porabe električne energije

torek, 05. december 2023
 

Nemčija s 1. 1. 2024 uvaja pravni okvir za regulacijo zasebne porabe električne energije 

Astronomsko visoke cene plina so povzročile razcvet povpraševanja po toplotnih črpalkah po vsej Evropi. Prav tako elektrifikacija transporta povečuje število električnih vozil (EV). A naložbe v omrežja zaostajajo, kar je privedlo do številnih ozkih grl.

Da bi ohranila stabilnost električnega omrežja, je nemška Zvezna omrežna agencija (Bundesnetzagentur) zato določila pravni okvir, s katerim bo v Nemčiji mogoče v prihodnosti regulirati zasebno porabo električne energije in jo v izjemnih primerih racionalizirati. Poleg električnih toplotnih črpalk je poudarek še na zasebnih polnilnicah za EV.

Upravljavci elektroenergetskih omrežij bodo v prihodnje smeli začasno omejiti porabo električne energije novih krmiljenih toplotnih črpalk ali polnilnic, če bo obstajala nevarnost preobremenitve električnega omrežja.

Pri tem bo marala biti minimalna moč vedno na voljo. Operaterji distribucijskega omrežja bodo lahko za čas preobremenitve znižali porabo do 4,2 kilovata. To pomeni, da bodo toplotne črpalke lahko še naprej delovale, EV pa bi se v 2 urah lahko napolnila za doseg 50 km. Običajna gospodinjska elektrika pri tem ne bo prizadeta.

Omrežni operater bo lahko v prihodnje racionaliziral zasebno porabo električne energije, še posebej, če ima gospodinjstvo v hiši tako toplotno črpalko kot EV, ter potrebuje veliko elektrike, na primer pozimi. Za tista gospodinjstva, ki imajo le eno EV in tega ne uporabljajo kot 2. avto, postane načrtovanje polnjenja bistveno bolj zapleteno. Pravila ne zadevajo tistih, ki svoje EV polnijo na javnih polnilnih postajah.

Pravila začnejo veljati 1. januarja 2024 z dveletnim odlogom.

V zameno za omrežno usmerjen nadzor bodo potrošniki plačali znižano omrežnino. Odvisno od situacije lahko pride do pavšalnega znižanja omrežnine ali pa odstotnega znižanja cene energije. Odvisno od regije lahko pavšalni popust na omrežnino znaša od 110 EUR do 190 EUR. To ustreza 50 % do 95 % znižanju omrežnine za letno porabo EV.


 

Največ toplotnih črpalk glede na 1.000 gospodinjstev ima Finska 

Finska je bila v letu 2022 vodilna država na evropskem trgu po številu toplotnih črpalk na 1.000 gospodinjstev.

Po podatkih evropskega združenja toplotnih črpalk EHPA so lani na Finskem prodali 69 toplotnih črpalk na 1.000 gospodinjstev. Skupno je bilo lani na Finskem prodanih skoraj 200.000 toplotnih črpalk. Prodaja se je lani medletno povečala za več kot polovico in so je med drugim pospešile podražitev energentov in subvencije za zamenjavo oljnih kotlov.

Na 2. mesto se je uvrstila Norveška, kjer so jih prodali 60. Sledile so Švedska, Estonija, Danska in Francija.

Najmanj toplotnih črpalk so lani prodali v Združenem kraljestvu, saj so prodali le 2 toplotni črpalki na 1.000 gospodinjstev.

Lani so v 21 državah Evrope prodali rekordnih 3 mio toplotnih črpalk, kar predstavlja skoraj 40 % medletno rast prodaje.

Prodajo toplotnih črpalk spodbuja potreba po zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv, ki jo povzročajo podnebne spremembe. Pritisk na obnovo ogrevanja v Evropi deloma povzroča tudi vojna v Rusiji. Ta je privedla do energetske krize v Evropi in potrebe po hitrem opuščanju poceni ruskega zemeljskega plina.

Mednarodna energetska organizacija IEA ocenjuje, da bo do leta 2030 v EU nameščenih že 60 mio toplotnih črpalk, do leta 2050 pa naj bi jih bilo po vsem svetu že 1,8 mlrd.

 
 

Prodor EV na trg EU

Električni avtomobili, kamor sodijo baterijska električna vozila (BEV) in priključna hibridna električna vozila (PHEV), postopoma prodirajo na trg EU. Število registracij novih električnih avtomobilov stalno narašča.

Leta 2022 je bilo v EU 22 % na novo registriranih osebnih avtomobilov električnih. BEV so leta 2022 predstavljali 12,2 % vseh registracij novih avtomobilov, medtem ko so PHEV predstavljali 9,4 %.

Leta 2022 se je delež EV pri registracijah novih avtomobilov povečal v skoraj vseh državah (EU-27, Islandija, Norveška) v primerjavi z letom 2021. Najvišje deleže so beležile Norveška (89 %), Švedska (58 %) in Islandija (56 %).

Nemčija, Francija in Norveška so skupaj predstavljale približno 64 % vseh novih registracij BEV med državami EU-27 in državami EGP, ki niso članice EU.

Norveška je imela leta 2022 največ registriranih novih BEV, kar je predstavljalo 79 % prodaje novih avtomobilov. Odstotek prodaje PHEV je bil najvišji na Islandiji in na Švedskem (23 % v obeh državah) ter Finskem (20 %).

V 4 evropskih državah je odstotek registracij EV glede na vse avtomobile ostal nižji od 5 %. To so Ciper, Poljska, Češka in Slovaška.


Viri: Factiva, EurActiv, Focus, STTEN, European Environment Agency


 

Preberite še:


Globalni trendi na področju panoge strojev in naprav 

Globalni trendi na področju zelene tehnologije
 
Globalni trendi na področju avtomobilske industrije
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: