Vabilo podjetjem za vpis v bazo tehnološko razvojnih in inovativnih izdelkov, storitev in rešitev za vključevanje v mednarodne dobaviteljske verige

torek, 13. februar 2018

SPIRIT Slovenija, javna agencija je v zadnjih letih na sedežih večjih tujih podjetij (koncernov) uspešno organizirala t.i. Dneve slovenskih dobaviteljev (Slovene Supplier’s Day) iz različnih sektorjev oziroma predstavitve slovenskih proizvajalcev, izdelkov in storitev. Zaradi pozitivnih izkušenj in dobrega odziva s strani slovenskih podjetij bomo z organizacijo podobnih dogodkov nadaljevali tudi v prihodnje.
 
Tuja podjetja pri nadaljnjih dogovorih o konkretnih predstavitvah slovenskih dobaviteljev s strani nacionalne agencije večinoma pričakujejo  predhodno posredovan seznam potencialnih slovenskih dobaviteljev, izdelkov, storitev in rešitev. Poleg tega agencija neposredno prejema povpraševanja po potencialnih slovenskih dobaviteljih s strani tujih koncernov in kupcev, kjer je posredovanje takšnega seznama prav tako potrebno.

SPIRIT Slovenija namerava iz tega razloga in za namene nadaljnje promocije slovenskih dobaviteljev oblikovati seznam tehnološko razvojnih in prebojno inovativnih izdelkov, storitev in rešitev z dodano vrednostjo in zato vabi k vpisu na omenjeni seznam vsa slovenska podjetja in zlasti podjetja, ki se uvrščajo v eno izmed spodaj navedenih področij in ki so s svojimi tehnološko razvojnimi in inovativnimi izdelki/storitvami/rešitvami z dodano vrednostjo sposobna konkurirati na globalnem trgu in v globalnih verigah vrednosti:
  • avtomatizacija,
  • digitalizacija in IT (programi, zbiranje in upravljanje podatkov, digitalizacija avtomobilske industrije- zbiranje in upravljanje podatkov, digitalne tovarne- avtomobilska industrija in strojegradnja, digitalna podjetja, industrijski programi in rešitve, 3D printanje, itd.),
  • mobilnost (med drugim tudi železniške in avtomobilske mobilne tehnike, itd.),
  • pogonska tehnologija za različne industrije,
  • elektrifikacija in energetski management (vključno z energetsko avtomatizacijo in smart grid rešitvami),
  • oskrba z energijo (elektrarne, turbine, vetrnice),
  • tehnična oprema energetsko učinkovitih objektov (pametne zgradbe itd.),
  • medicinska tehnika, in
  • druga prebojna in inovativna področja in področja, ki so nosilci prihodnje rasti.
 
Agencija bo navedeni seznam uporabljala le za namene nadaljnje promocije in predstavitve slovenskih podjetij in njihovih tehnološko razvojnih in prebojno inovativnih izdelkov, storitev in rešitev z dodano vrednostjo pred potencialnimi tujimi podjetji (koncerni) oz. kupci ter pri povpraševanjih potencialnih tujih kupcev in velikih podjetij za sodelovanje s slovenskimi podjetji, ki jih prejmemo na SPIRIT Slovenija.
   
V kolikor želite, da vas uvrstimo na seznam tehnološko razvojnih in prebojno inovativnih izdelkov, storitev in rešitev z dodano vrednostjo (s katerimi ste sposobni konkurirati na globalnem trgu in v globalnih verigah vrednosti), prosimo, da potrdite svoj interes za vpis na seznam, tako, da izpolnite v angleškem jeziku tako elektronsko prijavnico kot priloženi vprašalnik (le-ta je namenjen za promocijo in predstavitev vaših inovativnih izdelkov, storitev, rešitev in vašega podjetja koncernom). Izpolnjene vprašalnike prosimo vrnite na e- naslov: gospodarske.delegacije@spiritslovenia.si.
 
S posredovanjem obeh izpolnjenih obrazcev se tudi smatra, da se strinjate s promocijo vaših tehnološko razvojnih in inovativnih (prebojnih) izdelkov/ storitev/rešitev in da posredujemo vaš izpolnjeni vprašalnik oz. opis tujim podjetjem in koncernom/ potencialnim kupcem.  

Dodatne informacije (SPIRIT Slovenija, javna agencija):
Mojca Bec Inkret, tel. 01/53 09 811 ali e-mail: gospodarske.delegacije@spiritslovenia.si.

Elektronska prijavnica
Vprašalnik (word)