Velike zaloge vina predstavljajo resen izziv za avstralski vinski sektor

četrtek, 23. november 2023
 

Presežna ponudba predstavlja resen izziv za avstralski vinski sektor 

Avstralska proizvodnja vina je letos padla na najnižjo raven v zadnjih 16 letih, vendar se lokalni pridelovalci še vedno spopadajo s prenasičenostjo rdečega vina ter hkrati upajo na oživitev nekoč donosnega kitajskega trga.

Glede na podatke Wine Australia so v Avstraliji v sezoni 2022–2023 proizvedli 964 mio litrov vina, kar je -26 % manj kot prejšnjo sezono in najnižja proizvedena količina od sezone 2006–2007.

Prodaja vina je v Avstraliji v sezoni 2022-2023 dosegla 1,07 mlrd. Prvič v zadnjih 5 letih ni prišlo do padca prodaje. Prodaja avstralskega vina se je v zadnjih 5 letih zmanjševala tako na domačem trgu kot tudi na izvoznih trgih zaradi zmanjšane porabe vina v kombinaciji s povečanimi pritiski na življenjske stroške in učinki znatnih dajatev pri izvozu avstralskega vina na Kitajsko.
 
Nacionalne zaloge vina so se v letošnji sezoni zmanjšale za -4 % v primerjavi lansko sezono. Zmanjšanje so povzročile zaloge rdečega vina, ki so se v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšale za -10 %. Kljub temu Wine Australia ocenjuje, da je bilo junija 2023 na policah ali v skladiščih še vedno 2,2 mlrd litrov neprodanega avstralskega vina. Trenutno znaša nacionalno razmerje med zalogami in prodajo (merilo, koliko let je vrednost prodaje v zalogah) 2,57, kar je 45 % nad desetletnim povprečjem.
Wine Australia ocenjuje, da se je v okviru trenutne zaloge (ki vključuje tako vino za prodajo, kot tudi vino, namenjeno staranju) do konca junija 2023 nabralo 450 mio litrov presežka vina.

Presežna ponudba, zlasti rdečega vina, predstavlja resen izziv za lokalne proizvajalce, ponovno uravnoteženje ponudbe in povpraševanja pa izziv za celotni sektor.  
 

Avstralski vinarski sektor upa na oživitev prej zelo donosnega kitajskega trga 

Avstralski proizvajalci vina upajo, da bo preboj v trgovinskih pogajanjih s Kitajsko prispeval k zmanjšanju trenutne presežne ponudbe.

Na vrhuncu, preden so bile leta 2020 na avstralsko vino uvedene do 220 % carine, je kitajski trg predstavljal 1,2 mlrd USD izvoza avstralskega vina, po uvedbi carin pa je ta številka padla na samo 8 mio USD.

Zvezna vlada in vinska industrija upata, da se bo kitajski trg lahko ponovno odprl naslednje leto.

Vendar pa Rabobank v nedavnem poročilu opozarja, da tudi v najboljšem primeru, če bi bile odpravljene carine in bi prišlo do okrevanja kitajske porabe avstralskega vina, to še vsaj 2 leti ne bi preprečilo presežne ponudbe.

Tudi ko bodo carinske tarife odpravljene, bo trajalo še nekaj časa, da bo prodaja vina na Kitajsko ponovno narasla.
Kitajski trg se je v zadnjih 3 letih bistveno spremenil in avstralski vinarji bodo morali spet vlagati v ta raznoliki, zapleteni in spreminjajoči se trg.

Prenasičenost vina je tudi velik strukturni izziv za industrijo, zato je pomembno, da se pridelovalci in vinarji odzovejo s prilagajanjem spremembam v preferencah potrošnikov. To bi vključevalo prestrukturiranje in odstranitev nekaterih vinogradov ter zasaditev novih sort, po katerih je na trgu veliko povpraševanje, kot sta na primer modri in beli pinot. Letos najmanjša proizvodnja vina na svetovni ravni po letu 1961 

Avstralske razmere odražajo stanje na globalnem trgu vina, saj je svetovna proizvodnja vina vsaj zadnjih 10 let vsako leto presegla porabo. Dolgotrajna presežna globalna ponudba, ki vsako leto preseže dvakratno avstralsko proizvodnjo vina, je povečala pritisk na vse države proizvajalke vina.

V EU se v letošnji sezoni obeta nizek obseg proizvodnje vina. Italija in Španija letos beležita precejšnje zmanjšanje proizvodnje glede na leto 2022 zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki so povzročile peronosporo in suše. Glede na obseg bo Francija letos postala največja svetovna proizvajalka vina.

Napovedi prve žetve v ZDA kažejo, da bo obseg proizvodnje vina ne le višji kot leta 2022, temveč tudi nad povprečjem zadnjih let.

Na južni polobli se pričakuje, da bo obseg proizvodnje vina precej pod številkami iz leta 2022. Avstralija, Argentina, Čile, Južna Afrika in Brazilija so bile močno prizadete zaradi neugodnih vremenskih razmer. Edina izjema je Nova Zelandija, ki je v letu 2023 edina država s stopnjo proizvodnje nad petletnim povprečjem.

Na podlagi podatkov, ki jih je madnarodna organizacija za vino zbrala v 29 državah, ki so leta 2022 predstavljale 94 % svetovne proizvodnje, je svetovna proizvodnja vina leta 2023 ocenjena med 241,7 mhl in 246,6 mhl, s srednjo oceno na 244,1 mhl. To predstavlja -7 % zmanjšanje v primerjavi z že tako podpovprečnim obsegom leta 2022. Za nekatere velike države, kot je Kitajska, podatki še niso na voljo.

Po ocenah bo letos najmanjša proizvodnja vina na svetovni ravni po letu 1961 (214 mhl), celo nižja od zgodovinsko majhnega obsega proizvodnje leta 2017 (248 mhl).

Ta negativni trend je mogoče pripisati znatnemu upadu v glavnih državah proizvajalkah vina na obeh poloblah. Medtem ko so na južni polobli največji medletni upad proizvodnje beležile Avstralija, Argentina, Čile, Južna Afrika in Brazilija, so na severni polobli najbolj prizadete države Italija, Španija in Grčija. Samo ZDA in nekaj držav EU, kot so Nemčija, Portugalska in Romunija, so letos imele ugodne podnebne razmere, ki so povzročile povprečne ali nadpovprečne količine vina.

Ekstremne podnebne razmere, kot so zgodnja zmrzal, obilne padavine in suša, so letos spet močno vplivale na svetovno proizvodnjo vina.

Toda glede na to, da svetovna potrošnja vina upada in so zaloge v številnih regijah sveta visoke, bi lahko pričakovana nizka proizvodnja prinesla ravnotežje na svetovnem trgu.


Viri: Factiva, The Australian, International Organisation of Vine and Wine 

 

Preberite še:


Globalni trendi na področju hrane in pijače

Gospodarstvo ter možnosti vstopa na avstralski trg

Avstralija je 6. največji trg šampanjca na svetu
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: