Vroče valjani jekleni piloti s poreklom iz Kitajske – začetek protidampinškega postopka

sreda, 30. maj 2018

V Uradnem listu EU, serija C, št. 177 z dne 24.5.2018, je bilo objavljeno obvestilo o začetku proti-dampinškega postopka v zvezi z uvozom silicija s poreklom iz Bosne in Hercegovine in Brazilije – AD647.
 
Izdelek v tej preiskavi so vroče valjani jekleni piloti, opredeljeni kot piloti iz železa ali jekla, vključno vrtani, prebiti ali izdelani iz sestavljenih elementov, ki jih sestavlja vroče valjana „valovita“ pločevina z zaklepi, ki se lahko sestavijo. Hladno oblikovani jekleni piloti so izključeni. Izdelek je trenutno uvrščen pod oznako KN ex 7301 10 00 (oznaka TARIC 7301 10 00 10). Oznake so zgolj informativne.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.

Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe proti-dampinške dajatve.