World for Ukraine Summit 2023

ponedeljek, 02. oktober 2023
 

Na Poljskem je ponovno potekal dogodek World for Ukraine Summit 2023

 
World for Ukraine (W4UA) je edinstven dogodek, ki združuje tako posameznika kot organizacije, ki so osredotočene na krepitev in podporo Ukrajini. Potekal je med 28. in 29. septembrom 2023. 
 
Z razpravami, ki morda delujejo provokativno, dogodek spodbuja razmišljanje v smeri iskanja inovativnih rešitev ter zastavlja vprašanja, kot so humanitarna pomoč, boj proti dezinformacijam in povojni obnovi države. Z globalno udeležbo, vrh spodbuja združeno gibanje, ki je namenjeno gradnji svetlejše prihodnosti za Ukrajino in ukrajinski narod.
 
Glavni cilj fundacije W4UA so povezovanje in podpora delovanja: nevladnih organizacij, institucij lokalne samouprave, podjetnikov in fizičnih oseb ter zagovarjanje človekovih pravic preko naslednjih aktivnosti: 
 
  • sodelovanje in povezovanje iniciativ, gibanj, civilnih družb in držav z drugimi subjekti mednarodnega prava
  • gradnja partnerstva med Republiko Poljsko in drugimi državami
  • spodbujanje razvoja pobud, gibanj in civilnih družb, ki temeljijo na vrednotah in standardih delovanja javnega življenja držav članic Evropske unije
  • spodbujanje sprememb, katerih cilj je zagotoviti državljanom enake možnosti v njihovem intelektualnem, poklicnem, socialnem in kulturnem razvoju ter polno uživanje njihovih državljanskih pravic
  • varnost in javni red, razvoj samouprave, izobraževanje, kultura, zdravstvo ter izboljšanje dostopnosti in standarda drugih javnih storitev
  • spodbujanje razvoja gospodarskega, znanstveno-tehnološkega in kulturnega sodelovanja ter podpora skupnim pobudam na teh področjih.

Prav tako bodo vsi prispevki, tako fundacije kot velikodušni prispevki sponzorjev, namenjeni uresničevanju zadanih ciljev.
 
Na prvem srečanju pod okriljem dogodka W4UA, ki je potekalo decembra 2022, se je zbralo več kot 1.500 udeležencev. Z več kot 100 institucionalnimi, korporativnimi in nevladnimi partnerji je dogodek obravnaval najzahtevnejše teme, s katerimi se te organizacije vsakodnevno ukvarjajo. 


Letošnjega dogodka se je udeležil tudi poslovni klub, kjer sta predstavnika pripravila predstavitev delovanja kluba udeležencem. 
 
Več informacij o fundaciji, dogodku, govorcih in programu: w4ua.com


Pripravilo:

Društvo in poslovni klub Triglav - Rysy
e-mail: info@triglav-rysy.si


 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov