Začetek veljavnosti Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko s 1. februarjem 2019

petek, 18. januar 2019

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko (EPA EU-Japonska), podpisan na Vrhu EU - Japonska, 17.7.2018, bo začel veljati 1. februarja 2019. Besedilo sporazuma je objavljeno v Uradnem listu EU številka L 330, z dne 27.12.2018. Obvestilo o začetku veljavnosti sporazuma je objavljeno v Uradnem listu EU številka L 9, z dne 11.1.2019.