Zaključek pogajanj za obsežni gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado - CETA

ponedeljek, 29. september 2014

EU in Kanada sta 26. septembra na Vrhu v Ottawi naznanila zaključek pogajanj za širok trgovinski sporazum - CETA, ki so se začela na podlagi sprejetih smernic aprila 2009. Sporazum naj bi po uveljavitvi prinesel za 22,9% povečanje trgovine z blagom in storitvami med EU in Kanado, kar bi za seboj potegnilo tudi povečanje BDP EU in sicer za 11,6 milijard EUR letno.

Celotno besedilo je objavljeno na strani Evropske komisije: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ , vendar gre za delovno besedilo, ki bo še podvrženo pravnemu prečiščenju, predno se bodo začeli uradni postopki za njegovo ratifikacijo v Evropskem in nacionalnih parlamentih držav članic ter Kanade.


Sporazum bo prinesel naslednje ugodnosti:

Odprava carin
Sporazum odpravlja carine na več kot 99% tarifnih postavk. Večina carin (98,4%)  bo odpravljenih že po uveljavitvi sporazuma, za nekatere pa se bo carina nižala postopoma. Za industrijske izdelke bodo carine odpravljene v celoti.

Carine za industrijsko blago - Za industrijske izdelke bodo carine odpravljene v celoti – 99,6% takoj, ostalo v 7 letih. (avtomobili, aluminij na strani EU, avtomobili, ladje na strani Kanade)

Kmetijski izdelki – Kanada bo v celoti sprostila 92,8% tarifnih oznak na kmetijskem delu in EU 93,5%. Občutljivi izdelki (mlečni izdelki za Kanado in govedina, svinjina, in sladka koruza za EU) se bodo sprostili na trg v okviru tarifnih kvot (brez carine bo možen izvoz/uvoz v omejenih količinah). Carine za predelane kmetijske izdelke (tako imenovani PAP) bodo ukinjene 99,4%, odpravljene pa bodo tudi nekatere netarifne ovire za izvoz vin in žganih pijač v Kanado. Tudi na področju ribištva bo večina carin odpravljenih od začetku veljave sporazuma, ostalo v 7 letih. Poleg tega pa bo omogočen lažji dostop do kanadskih rib za evropska podjetja.
Iz liberalizacije so na obeh straneh izvzeti piščanec, puran, jajca, proizvodi iz jajc.

Necarinske ovire
Sporazum predstavlja osnovo za tesnejše sodelovanje med EU in Kanado na področju tehničnih ovir. Okrepila se bo tudi povezava med institucijami, ki določajo standarde v EU in Kanadi. Izboljšalo naj bi se tudi medsebojno priznavanje ocen vplivov. Vse to naj bi občutno zmanjšalo stroške poslovanja s Kanado.

Avtomobilski sektor -  Kanada bo prepoznala seznam EU standardov.

Sanitarne in fitosanitarne ovire – CETA sporazum bo nadomestil obstoječ Veterinarski sporazum med EU in Kanado in bo predstavljal osnovo za bolj predvidljivo okolje za izvoznike rastlin.

Storitve
Sporazum bo omogočil dostop na Kanadski trg finančnih storitev, telekomunikacij, energije in pomorskega transporta.

Začasne selitve delavcev – v podporo trgovini s storitvami in investicijam, bo sporazum omogočal lažje selitve delavcev med EU in Kanado.

Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij – sporazum predstavlja okvir za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij za arhitekte, inženirje in računovodje. Zaradi izredno neusklajenih zahtev za določene poklice, za enkrat še ni bilo možno doseči vzajemnega priznavanja za širši nabor poklicev. Bosta pa na osnovi sporazuma EU in Kanada še tudi po sklenitvi sporazuma iskali možnosti za dodatna priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Investicije
Sporazum bo odpravil oziroma zmanjšal ovire za investiranje v Kanadi in omogočal ustrezno zaščito investitorjev v Kanadi, vključujoč nediskiminatorno obravnavo in ustrezno odškodnino v primeru  razlastitve.

Javna naročila
Kanada se je zavezala, da bo odprla trg javnih naročil za podjetja iz EU in to na vseh vladnih nivojih (tudi na nivoju provinc). Poleg tega bo ustvarila internetno stran na kateri bodo informacije o vseh ponudbah in javnih naročilih na vseh nivojih.

Zaščita intelektualne lastnine
Sporazum naj bi okrepil kanadski sistem zaščite intelektualne lastnine. Vključuje blagovne znamke, modele, avtorske pravice… posebej pa je poudarjeno področje farmacije.

Geografske označbe
Na podlagi sporazuma bodo v Kanadi prepoznani številne evropske kmetijske znamke -125 od 145 prednostnih GIs. Omogoča pa tudi dodatno uvrščanje zaščitenih blagovnih znamk na seznam.