Zakonska uredba Aiuti ter: ukrepi za podjetja in zaposlene

sreda, 21. september 2022
 

Dodatni ukrepi na področju energije, produktivnosti podjetij, socialnih politik in izvajanja nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (NOO-PNRR)


 Ministrski svet je odobril zakonsko uredbo Decreto legge “Aiuti ter”, ki uvaja dodatne ukrepe v korist podjetjem glede energetske politike. Na sledeči povezavi je dostopen posnetek tiskovne konference
 

Davčni krediti za podjetja za stroške plina in elektrike

Podaljšane in okrepljene so bile davčne olajšave na 40 % za energetsko intenzivna podjetja na nakupih električne energije in plina v oktobru in novembru 2022.

Za podjetja, ki niso energetsko intenzivna in imajo električno moč 4,5 kW ali več, znaša davčna olajšava 30 % , na porabah plina pa 40 %.

Potrjena je bila tudi pomoč gledališčem, koncertnim dvoranam, kinematografom in kulturnim centrom za kritje naraslih stroškov za elektriko in plin. Načini koriščenja pomoči bo določila uredba Ministrstva za kulturo, ki bo sprejeta v roku 30 dni.
 

Trošarine na pogonskih gorivih

Podaljša se nižanje trošarin in DDV-ja na pogonskih gorivih do 31. oktobra. Podjetjem iz sektorja kmetijstva, ribolova in kmetijske mehanizacije se prizna 20 % davčni kredit na nakup pogonskih goriv v 4. trimesečju leta 2022.
 

Jamstva SACE in Sklada za MSP

Da bi podprli likvidnostno krizo podjetij, bosta SACE in Sklad za MSP (Fondo PMI) odobrila brezplačna jamstva za posojila, ki jih bodo banke odobrile podjetjem za potrebe, povezane s plačilom računov za energente za zadnje četrtletje leta 2022. Odstotek jamstva znaša 80 odstotkov zneska, financiranega za plačilo računov po obrestnih merah državnih obveznic (BTP). Povišan je tudi znesek, za katerega lahko zaprosijo podjetja iz sektorjev kmetijstva, ribolova in ribogojništva (do 62.000 EUR).
 

Bonus v višini 150 evrov za zaposlene, upokojence in samozaposlene

V mesecu novembru bo izplačan izredni bonus v višini 150 EUR. V upravičeno skupino spadajo zaposleni, katerih novembrska obdavčljiva plača ne presega 1.538 EUR (19.994 EUR na letni ravni, vključno s 13. plačo). Kot je to veljalo pri prejšnjem bonusu v višini 200 EUR, bodo morali delodajalci od zaposlenih pridobiti izjave, kjer potrjujejo, da ne prejemajo s tem bonusom nekompatibilnih dodatkov. Bonus se izplača enkrat, tudi če obstaja več delovnih razmerij.

V primeru upokojencev, bo bonus neposredno izplačal zavod INPS (ali druga obvezna ustanova socialne varnosti) za tiste, ki so v letu 2021 imeli dohodek do 20.000 EUR.

Ker 200 EUR, predvidenih v prejšnjem ukrepu, še ni bilo izplačanih, se znesek za samozaposlene osebe poveča za 150 EUR, če njihov skupni dohodek v davčnem letu 2021 ni presegel 20.000 EUR.

Vir: Slovensko deželno gospodarsko združenje - SDGZ

 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov