Zapadlosti v mesecu januarju 2021

torek, 05. januar 2021

15. januar 2021
  • sporočilo delodajalca zunanjim sodelavcem in zaposlenim, da bo delodajalec nudil podporo pri  predstavitvi davčne prijave
  • odloženi računi: izdaja in registracija odloženih računov za blago, dobavljeno ali odpremljeno decembra 2020
  • dnevni iztržki: trgovci na drobno in sorodne dejavnosti, ki lahko pošiljajo elektronski izpis dnevnih iztržkov, morajo registrirati transakcije, opravljene decembra 2020, za katere je bil izdan komercialni dokument ali potrdilo o plačilu

18. januar 2021
  • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru in prispevkov INPS za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije
  • DDV: likvidacija in vplačilo davka za prejšnji mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), split payment za račune izdane javnim upravam
  • stanovanjski bloki: Plačilo odtegljajev posamezni etažni lastnini za provizije, plačane v obdobju junij – november 2020 za storitve, vezane na naročila del ali storitev, ki so bile opravljene med poslovanjem ali izvajanjem izrednih komercialnih dejavnosti
  • zamrznjena plačila zaradi COVID: imetniki številke DDV (v kakršni koli obliki) morajo plačati prvi obrok v višini 50 % davkov, ki so bili zamrznjeni zaradi izrednih razmer Covid (člena 126, 127 uredbe DL 34/2020)

20. januar 2021
  • virtualni kolek na elektronskih računih: plačilo kolkovine na elektronske račune, izdane brez DDV, za zneske, ki presegajo 77,47 EUR, v četrtem četrtletju 2020

25. januar 2021
  • zapade rok za predstavitev mesečnega seznama INTRASTAT za nakupne in prodajne račune znotraj EU za prejšnji mesec (mesečni obračun) ali za 4. trimesečje 2020 (trimesečni obračun)

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it