Izstop Združenega kraljestva iz EU - področje carin in posrednega obdavčenja

torek, 12. marec 2019
 

V primeru, da bo Združeno kraljestvo zapustilo EU, bo postalo tretja država.

Zato se od trenutka izstopa pravila EU na področju carine in posrednega obdavčevanja za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala.

Blago, vneseno na carinsko območje EU iz Združenega kraljestva ali izneseno iz carinskega območja EU, bo predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter ustreznih carinskih dajatev. Dovoljenja pooblaščenih gospodarskih subjektov (AEO) in druga dovoljenja za carinske poenostavitve, ki jih izdajo carinski organi Združenega kraljestva, ne bodo več veljavna na carinskem območju EU.

Pri uvozu blaga iz Združenega kraljestva, se bo v skladu z Direktivo o DDV obračunal DDV, medtem ko bo DDV pri izvozu iz EU oproščen.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu  Evropske komisije.

Več informacij o poslovnem okolju Združenega Kraljestva