Japonska družba Astellas širi svoje zmogljivosti za celično in gensko terapijo

sreda, 14. november 2018

Družba Astellas bo zgradila dva nova centra na Japonskem, hkrati pa preselila svojo enoto za regenerativno medicino v ZDA. Astellas, ki ima sedež na Japonskem, širi svoje proizvodne zmogljivosti za celično in gensko terapijo v skladu s svojimi raziskavami in razvojem ter naložbami v vesolje. Strategija družbe so raziskave in razvoj na področju celične terapije, cepiv naslednje generacije in genskega zdravljenja. V skladu s to strategijo je družba Astellas v začetku leta 2018 prevzela tudi podjetje Quethera, ki se ukvarja z gensko terapijo in tehnologijo matičnih celic. Po združitvi je družba napovedala investicijo v gradnjo dveh novih objektov na Japonskem; center za aktivne sestavine za biofarmacevtike ter center za proizvodnjo materialov za klinično preskušanje (CTM).

Gradnja prvega centra bo stala 78,2 mio EUR. Center bodo postavili v japonskem mestu Toyama, razprostiral pa se bo na površini 8.000 m². Gradnja bo predvidoma končana septembra 2019, s postavljeno opremo v centru pa bodo lahko proizvajali protitelesa in celične terapije za japonski, ameriški in evropski trg.

Drugi center bo imel sedež v mestu Tsukuba in se bo razprostiral na površini 1800 m². Vanj bodo investirali 38,8 mio EUR, da bi omogočili proizvodnjo materiala za zgodnja klinična preizkušanja. Lastni center za klinično preizkušanje, ki naj bi začel obratovati marca 2019, bo družbi omogočil skrajšati razvojne roke. Družba bo lahko bolj fleksibilno in pravočasno dobavljala CTM za napredovanje razvojnih programov. To bo prispevalo k skrajšanju celotnega časa od razvoja do začetka proizvodnje.

Največja, 104 mio EUR vredna investicija družbe pa bo obnova in selitev njenega Inštituta za regenerativno medicino v ZDA. Inštitut bo še naprej ostal v državi Massachusetts, vendar ga bodo preselili na novo lokacijo, ki ima skupno površino 24.000 m². Novi objekt bo zagotavljal CTM na področju regenerativne medicine in celične terapije. Imel bo večjo kapaciteto od sedanjega, tako da bodo lahko zadostili zahtevam komercialne proizvodnje. Projekt je že v teku in delo na novi lokaciji bo predvidoma steklo januarja 2020.

Vir: Global Pharma.

Več informacij o globalnih trendih na področju biotehnologije