Kibernetska varnost je gonilo rasti izraelskega IKT

četrtek, 06. maj 2021

V izraelskem IKT sektorju nastaja vedno večje število zagonskih podjetij. Znotraj tega sektorja ima segment kibernetske varnosti za Izrael velik pomen, tako z vidika gospodarske rasti v zasebnem sektorju, izvoznih možnosti, pa tudi zaradi svoje geostrateške vrednosti.

Za Izrael je kibernetska varnost, predvsem na področju vojaške in obveščevalne dejavnosti, strateškega pomena, zato država v to področje tudi veliko vlaga. To pa se je izkazalo za koristno tako pri vzpostavljanju močnejših regionalnih vezi, zlasti pri vzpostavljanju trgovskih in varnostnih vezi z zalivskimi arabskimi državami, pa tudi pri razvoju domačega strokovnega znanja, ki prinaša koristi zasebnem sektorju.

Dolgoletne naložbe v razvoj strojne in programske opreme, povezane s kibernetsko varnostjo za vojaške aplikacije, prinašajo pomemben prispevek izraelskemu gospodarstvu. Leta 2020 je izvoz podjetij s področja kibernetske tehnologije (sem so uvrščeni proizvajalci blaga in storitev na področju varnosti podatkov ter zaščite elektronske strojne in programske opreme) prvič presegel 10 mlrd USD, kar je 20 % več v primerjavi z letom 2019. V letu 2017 je izvoz tega segmenta predstavljal le 6 mlrd USD. Številka za leto 2020 predstavlja približno 1/3 izraelskega prihodka od izvoza visokotehnološkega blaga in storitev ter približno 1/10 vsega izvoza.

Povpraševanje po izdelkih za kibernetsko varnost iz Izraela, pa tudi zanimanje za vlaganje v taka podjetja, se je v zadnjih letih močno povečalo. Naraščajoča zavest o tveganju kibernetskih napadov je povzročila razcvet v globalnem komercialnem sektorju kibernetske varnosti, v katerem je Izrael postal eden od vodilnih globalnih konkurentov, takoj za ZDA. V globalnem kibernetskem sektorju prevladujejo ameriška podjetja, ki po ocenah pokrivajo 59 % svetovnega trga. Izrael je na 2. mestu s 13 %.
 
A relativna vloga Izraela na globalnem kibernetskem trgu je dejansko veliko večja. Mnoga vodilna ameriška podjetja v tem sektorju, kot je na primer Palo Alto Networks, imajo v Izraelu svoje enote za raziskave in razvoj, ali pa so izraelska podjetja pridobila za svoje podružnice.
Poleg pomena, ki ga ima izraelska vojska pri razvoju najsodobnejše tehnologije, Izrael nameni tudi največ % BDP v civilne raziskave in razvoj. Ta znaša nekaj manj kot 5 %, v primerjavi s približno 2,6 % BDP, ki ga za raziskave in razvoj v povprečju namenijo države OECD.
Glede na povečano zaskrbljenost glede kitajskih tehnoloških podjetij, vlagatelji vse bolj iščejo možnosti za vlaganja in komercialne partnerje, drugje. Izraelska podjetja in z njimi povezana podjetja privabljajo velik delež svetovnih naložb v kibernetsko varnost, ki je leta 2020 znašala približno četrtino vseh.
 
Na dobro uveljavljenem izraelskem visokotehnološkem trgu, segment kibernetske varnosti hitro povečuje svoj delež naložb. Po podatkih lokalnega podjetja za tehnološke raziskave, IVC Meitar Research, je izraelski segment kibernetske varnosti v Q1 2021 privabil približno 1,4 mlrd USD naložb.

Glavna strukturna ovira, s katero se dolgoročno sooča izraelski IKT, vključno s segmentom kibernetske varnosti, je naraščajoče pomanjkanje kadrov in znanja. Med pandemijo Covid-19 je brezposelnost v državi naraščala, vendar tehnološka podjetja večinoma niso bila prizadeta. Število zaposlenih v izraelski industriji kibernetske varnosti je ocenjeno na več kot 20.000 (od skupaj več kot 4 mio delovne sile), od tega je skoraj polovica zaposlenih v zasebnih podjetjih, približno 4.500 v R&R centrih in približno 5.900 v javnem sektorju. V to zadnjo skupino spadajo mladi Izraelci, ki opravljajo obvezno vojaško službo v vojaških in obveščevalnih enotah. Močno terciarno izobraževanje na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike, prav tako podpira sektor, vendar je vojaško usposabljanje tisto, kar daje izraelskim podjetjem prednost. Nova ponudba delovne sile iz vojske (številni strokovnjaki lahko dokončajo univerzitetno izobrazbo pred služenjem vojaškega roka ali v povezavi z njim) pa je premajhna, da bi zadostila naraščajočemu povpraševanju v zasebnem sektorju. To je privedlo do precejšnjega dviga plač v tej panogi. Zaenkrat višji stroški plač niso vplivali na uspešnost, kronično pomanjkanje delovne sile pa bi se lahko dolgoročno izkazalo za problematično v smislu ohranjanja konkurenčne prednosti.

Izraelsko strokovno znanje na področju kibernetske varnosti in drugih visokotehnoloških obrambnih zmogljivosti, je odprlo možnosti za izboljšanje strateških vezi v regiji med Izraelom in nekaterimi zalivskimi arabskimi državami. Zlasti med Izraelom in ZAE je bilo podpisanih veliko sporazumov o izmenjavi tehnologij, odkar sta državi leta 2020 normalizirali odnose in v zadnjem času tudi komercialne sporazume o skupni obrambni tehnologiji. Obseg tržnih priložnosti je kljub nekaterim omejitvam v izraelskem segmentu kibernetske varnosti zelo velik.Viri: Factiva, The Economist Intelligence Unit


Več informacij o globalnih trendih na področju IKT