Okrevanje alžirskega gospodarstva bo dolgotrajno

torek, 31. avgust 2021

Po uradnih podatkih državnega statističnega urada se je alžirski BDP, zaradi naraščajočih cen nafte in plina, v Q1 2021 povečal za 2,3 %. V enakem obdobju lani je BDP upadel za -3,9 %.

Naftni in plinski sektor je v Q1 2021 zrasel za 7,5 %, medtem ko se je leto prej zmanjšal za -13,3 %. Sektor ne-ogljikovodikov se je v tem obdobju povečal za 1,4 %, v enakem obdobju lani pa se je skrčil za -1,2 %, zaradi rasti v industriji (+3,3 %), gradbeništvu (+4 %) in sektorju storitev blaga (+2,5 %).

Pandemija COVID-19 je leta 2020 oslabila alžirsko gospodarstvo. Realni BDP se je zaradi strogih omejitvenih ukrepov in padca proizvodnje ogljikovodikov, zmanjšal za -5,5 %, proizvodnja nafte pa je padla pod kvoto OPEC za Alžirijo. Zaradi povišanja cen nafte, večjega izvoza plina, močnejšega povpraševanja v Italiji in Španiji ter povečanja državnih izdatkov za podporo gospodarstvu se lahko po ocenah analitikov IHS Markit realni BDP v letu 2021 poveča za 3,3 %.

Nedavna oživitev svetovne gospodarske aktivnosti ter višje cene surove nafte so koristile Alžiriji. Energetska družba Sonatrach z različnimi podjetji podpisuje memorandume o soglasju, z namenom okrepiti sodelovanje pri raziskovanju in pridobivanju nafte in plina. Partnerstva opozarjajo tudi na proizvodnjo obnovljivih virov energije, kar je dobro za Alžirijo.

Čeprav se bo industrija ogljikovodikov leta 2021 ponovno okrepila, bo preostalo gospodarstvo zaradi visoke brezposelnosti, nizkih dohodkov ter nizkega zaupanja potrošnikov in podjetij le počasi okrevalo. Ob tem ima Alžirija možnosti za diverzifikacijo v kmetijstvo in telekomunikacije. Znatno povečanje izvoza ogljikovodikov (+81,7 % v prvih 5 mesecih 2021 na letnem nivoju) je obetavno, vendar bo trajalo še dolgo, da bo država razširila svoje dejavnosti tako, da bo gospodarstvo postalo trajnostno.

IHS Markit pričakuje, da bo postopno okrevanje cen energije v letih 2021–2022 povzročilo rahlo zmanjšanje primanjkljaja tekočega računa, ki ostaja povišan glede na omejitve lastne proizvodnje Alžirije na 10,6 % BDP v letu 2021 in 7,6 % BDP v letu 2022.

Glede na vztrajen primanjkljaj tekočega računa in pomanjkanje domačih možnosti za nadomestitev bistvenega uvoza, bi se devizne rezerve lahko precej izčrpale do obdobja 2022–2023, če Alžirija ne bo izvedla takojšnje davčne prilagoditve in zmanjšanje socialnih izdatkov. To pa je malo verjetno, saj bi to lahko sprožilo množične nemire.

Črpanje alžirskih deviznih rezerv in možnost zadolževanja bo oblasti verjetno omogočilo, da ohrani porabo in se kratkoročno izogne strogim varčevalnim ukrepom, ki bi lahko privedli do protestov. Alžirska vlada se bo sčasoma morala spoprijeti z dolgoročnejšo strategijo države, hkrati pa si bo prizadevala ohraniti oblast in se izogniti večjim neredom. Takšna situacija predstavlja veliko negotovost za potencialne naložbe, kar zmanjšuje privlačnost države kot naložbene destinacije. Ključni izziv Alžirije bo uvesti skladno in uspešno dolgoročno razvojno strategijo v prihodnjih 3–5 letih, ne da bi povzročila hudo politično nestabilnost.Viri: Factiva, IHS Markit

Več informacij o globalnih trendih na področju zelenih tehnologij