Romunija in ZDA sta podpisali sporazum o širitvi jedrske elektrarne Cernavoda v višini 6,8 mlrd EUR

torek, 13. oktober 2020

V skladu z medvladnim sporazumom, ki sta ga podpisala ameriški minister za energijo Dan Brouillette in romunski minister za gospodarstvo Virgil Popescu, bo konzorcij pod vodstvom ameriškega inženirskega podjetja AECom, vključno s kanadskimi, francoskimi in romunskimi partnerji, izpeljal projekt širitve jedrske elektrarne Cernavoda v Romuniji. Projekt je vreden 6,8 mlrd EUR (8 mlrd USD) in vključuje posodobitev 1. bloka ter gradnjo 3. in 4. bloka jedrske elektrarne Cernavoda.
 
Nova dva reaktorja z močjo 700 MW bosta uporabljala enako tehnologijo, Candu 6, kot prva dva reaktorja, ki sta bila zagnana v devetdesetih letih.

Po besedah ameriškega veleposlanika v Bukarešti, Adriana Zuckermana, bo projekt zavaroval Romunijo pred škodljivim vplivom Kitajske, saj po njegovem mnenju nadzor kitajske komunistične stranke nad vsakim kitajskim podjetjem, doma in v tujini, predstavlja eksistencialno nevarnost. Junija 2020 je Romunija po neuspelih pogajanjih prekinila sporazum s kitajsko družbo General Nuclear Power Corporation (CGN) o gradnji dveh novih reaktorjev.
 
Del financiranja širitve jedrske elektrarne Cernavoda bo verjetno financirala ameriška izvozno-uvozna banka EXIM. Predsednica banke EXIM, Kimberly Reed in Popescu sta 9. oktobra podpisala memorandum o soglasju glede financiranja. V okviru memoranduma sta se banka EXIM in Romunija dogovorili, da bosta preučili in opredelili možnosti za potencialno uporabo financiranja EXIM v višini do 7 mlrd USD, zlasti v energetskem in infrastrukturnem sektorju. Med projekti, ki potrebujejo financiranje, sta železnica in avtocesta, ki bi povezali črnomorsko pristanišče Constanta v Romuniji s pristaniščem Gdansk na Poljskem.
 
Finančni paket v višini 6,8 mlrd EUR je doslej največji finančni paket, ki ga je prejela Romunija in kaže na dobre in močne dvostranske odnose med obema državama.

Elektrarna Cernavoda, ki jo upravlja Nuclearelectrica, leži na jugovzhodu Romunije. Ima dva reaktorja po 700 MW, ki zadoščata za pokritje približno petine potreb države po električni energiji. Romunsko Ministrstvo za energetiko ima v družbi Nuclearelectrica 82,49 % lastniški delež. Družba Nuclearelectrica je v letu 2019 ustvarila približno 488 mio EUR (2.377,76 mio RON) prihodkov, zaposluje pa 2.153 delavcev.

Viri: Factiva, Reuters, Dow Jones

Več informacij o globalnih trendih na področju energetike