Šesta generacija slušateljev uspešno zaključila izobraževanje za mednarodno poslovanje ITM

četrtek, 22. november 2012

Program izobraževanja za mednarodno poslovanje ITM, ki poteka pod okriljem Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), je 20. novembra 2012 s svečano podelitvijo diplom uspešno zaključila že šesta generacija slušateljev.  Dogodek je popestrilo tudi predavanje prof. dr. Marjana Svetličiča o stereotipih, ki veljajo v poslovnem svetu na področju držav nekdanje SFRJ, podrobneje pa je bil predstavljen tudi sam program ITM izobraževanja.
 

Rdeča nit dogodka, ki ga je povezoval priznani moderator Seku Mady Condé je bil »pogled brez meja.« Igor Plestenjak, direktor JAPTI, je v svojem pozdravu zbranim pojasnil, da je ena izmed nalog JAPTI pomoč slovenskim podjetjem pri internacionalizaciji njihovega poslovanja. Ker pa so na tujih trgih poleg priložnosti tudi številna tveganja JAPTI v sodelovanju s fundacijo ITM Worldwide ter Swedish Trade Council že od leta  2006 izvaja program Izobraževanje za mednarodno poslovanje ITM. »V tem času ga je uspešno zaključilo 60 slušateljev, v naslednjem letu pa se jim bo pridružilo še 15 novih. Naš cilj je izobraževati zaposlene v izvoznih oddelkih malih in srednjih podjetjih ter jih preobraziti v uspešne izvozne managerje, ki bodo svojim podjetjem uspešno utirali poti na tuje trge,« je zaključil. 

Zbrane je nagovoril tudi Hasse Karlsson, ustanovitelj in predsednik ITM Worldwide Foundation, ki je predstavil koncept izobraževalnega programa ITM. »Gre za izjemno mešanico individualnega svetovanja pri pripravi konkretnega izvoznega načrta ter mednarodnih seminarjev, ki jih na teme mednarodnih tržnih raziskav, prodajnih veščin, mednarodnega trženja, medkulturnih razlik ter mednarodnih strategij izvajajo prvovrstni, svetovno priznani mednarodni strokovnjaki. Program izvajamo od leta 2005 in v tem času ga je uspešno končalo več kot 1500 slušateljev v 27 državah,« je zaključil in pojasnil, da premišljen in načrtovan nastop na tujih trgih poveča uspešnost poslovanja podjetja v mednarodnem okolju in zmanjšuje možnost napak in nepredvidenih stroškov.
 

Prof. dr. Marjan Svetličič, predstojnik Centra za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani je v predavanju z naslovom Nepoznavanje medkulturnih razlik kot ovira pri internacionalizaciji dejavnosti podjetij pojasnil, zakaj je poznavanje nacionalnih in kulturnih stereotipov izjemno pomembno za mednarodne poslovne odnose. »Kulturne razlike med narodi so zelo velike, zato je spoštovanje kulturnih navad temeljnega pomena za uspešen nastop na tujih trgih, predsodki in stereotipi pa lahko precej otežijo poslovno sodelovanje,« je poudaril.


Letos je bilo v program vključenih 15 udeležencev iz malih in srednje velikih podjetij, ki so želeli širiti svojo izvozno dejavnost. Udeleženci programa so svoje delo v podjetju šest mesecev aktivno združevali s strokovnim usposabljanjem, ki je bilo izpeljano na štirih dvodnevnih delavnicah »8 korakov do izvoznega načrta,« na dveh dvodnevnih mednarodnih seminarjih v Ljubljani ter petdnevnem mednarodnem seminarju v Lidkopingu na Švedskem z odličnimi tujimi predavatelji. Končni rezultat izobraževanja je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki je podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop podjetja na tuje trge.


Dogodka so se poleg letošnjih diplomantov in zgoraj omenjenih  udeležili tudi udeleženci programa prejšnjih generacij ter vsa tista podjetja in posamezniki, ki se zavedajo pomena izobraževanja za mednarodno poslovanje in jih zanima program ITM 2013.


Več o programu in o izkušnjah dosedanjih udeležencev.

Ogled predavanja prof. dr. Marjan Svetličič (videolectures.net)