Obrazec za pridobitev dodatnih podatkov

Predmet razpisa: Obnova NATO letalske baze v Geilenkirchnu – Grundinstandsetzung Flugverkehrsflachen (Phase 2)( temeljito popravilo letaliških površin (betonske plošče in dodatne storitve, odprava poškodb) – 2.faza)

Rok prijave: 4.11.2015

Podatki o podjetju
Preveri    
Podatki o osebi, ki izpolnjuje ta obrazec