Akcijski načrt za nadaljnjo krepitev slovenskega gospodarstva v svetu

torek, 12. marec 2019

Akcijski načrt Mednarodni izzivi 2019-2020 za letos in prihodnje leto opredeljuje cilje, ciljne trge in sektorje ter ukrepe za krepitev slovenskega gospodarstva v svetu. Za izvedbo zadevnih ukrepov bo letos na voljo najmanj 13 mio EUR finančnih sredstev države in EU.
 

Ciljni sektorji in proizvodi


Slovenija bo nadaljevala z internacionalizacijo gospodarstva na prioritetnih trgih, večinoma v oddaljenosti do 2.000 km. Ti trgi so dostopni, kulturno podobni in že odprti za trgovinsko menjavo. Na ta seznam ciljnih držav se uvrščajo države EU (Nemčija, Avstrija, Švica, Italija, Francija, Višegrajska skupina (Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska) ter države na Balkanu (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Severna Makedonija), od oddaljenih držav pa tudi ZDA in Kitajska.

Na širši seznam prioritetnih trgov pa se uvrščajo Ruska federacija, Velika Britanija, države Beneluxa (Belgija, Nizozemska, Luksemburg), Ukrajina, Združeni Arabski Emirati, Romunija, Bolgarija ter  Švedska, Finska, Norveška in Danska. 

Država bo podprla internacionalizacijo predvsem v sektorjih, kjer ima Slovenija konkurenčne prednosti in je tudi največ povpraševanja. To so sektorji vozil, električne in elektronske opreme, strojev in naprav, turizma, transporta ter izdelki z najvišjim potencialom rasti (les in lesni izdelki, pohištvo ter optične, tehnične, medicinske in druge naprave ter živilskopredelovalna industrija). 
 

Stanje izvoz/uvoz in TNI v 2018

 
Izvoz je v 2018 znašal 30,9 milijarde EUR in je bil višji za 9,2 % glede na leto 2017. Prav tako se povečuje uvoz, ki je znašal 30,6 milijarde EUR in je bil višji za 11,0 % glede na leto poprej. Slovenija je v blagovni menjavi s tujino v letu 2018 več kot polovico celotnega izvoza in uvoza ustvarila z Nemčijo, Italijo, Hrvaško, Avstrijo in Francijo. Slovenija največ izvozi vozil, medicinskih in farmacevtskih proizvodov ter električnih strojev in naprav. Največ pa uvozi vozil, nafte in naftnih derivatov ter električnih strojev in naprav. 

V Sloveniji v zadnjih letih naraščajo tudi tuje neposredne investicije (TNI), ki so konec leta 2017 znašale 13,7 mrd EUR oz. 5,4 % več kot konec leta 2016. Največ TNI je v predelovalni dejavnosti (32,9 %), finančni in zavarovalniški dejavnosti (22,3 %) ter v dejavnostih trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil.

Neposredne investicije slovenskih podjetij v tujini so konec leta 2017 znašale 5.909,2 mio EUR, kar je za 2,9 % več kot konec leta 2016. Slovenska podjetja na tujem največ investirajo v predelovalno dejavnost. Dobrih 60% investicij je bilo v štiri države z ozemlja bivše Jugoslavije (Hrvaška, Srbija, BIH, Severna Makedonija).
 
Celoten dokument Mednarodni izzivi 2019-2020
PowerPoint predstavitev Mednarodnih izzivov 2019-2020
Pomoč podjetjem pri izvozu