Češka uvaja nove spodbude za razvoj sektorja sončne energije

torek, 04. julij 2023
 

Češka vlada je napovedala dodatne spodbude za razvoj sončne energije v državi 

Češka vlada je v okviru programa zelenega varčevanja napovedala dodatne spodbude za razvoj sončne energije v skupni vrednosti 55 mlrd CZK ali približno 2,23 mlrd EUR.

Politika, ki bo začela veljati 1. septembra 2023, bo: 
  • odpravila administrativne ovire za namestitev majhnih sončnih kolektorjev in gradnjo obsežnih agro-voltaičnih projektov, oziroma hkratne uporabe zemljišč za sončne kolektorje in kmetijstvo. 
  • Vlagateljem bo omogočila kombiniranje financiranja z drugimi državnimi viri.
  • Dopolnjen program omogoča tudi hitrejši razvoj komunalnih energetskih naprav.

Češka ima težave pri doseganju podnebnih ciljev države in ciljev zelenega prehoda, saj ne izkoristi svojega potenciala sončne energije.
S poenostavitvijo postopka prijave za financiranje in poenostavitvijo administracije dovoljenj, bo nadgrajeni program pomenil precejšnjo spodbudo za češki sektor sončne energije.

V skladu z novimi pravili bo največjo rast verjetno dosegel segment majhnih stanovanjskih sončnih elektrarn, saj bodo namestitve enot, ki zagotavljajo največjo moč 10–50 kilovatov (kWp), zdaj v celoti izvzete iz gradbenih dovoljenj.

Državna energetska družba CEZ namerava izkoristiti subvencije in do leta 2030 namestiti 6.000 MW sončne in vetrne energije. 
 
 

Izzivi, ki omejujejo širitev proizvodnje sončne energije na Češkem 

Kljub temu, da bodo nove spodbude okrepile sektor sončne energije, ostaja še kar nekaj ovir, ki omejujejo njegov razvoj: 
  • Na Češkem primanjkuje certificiranih inštalaterjev, kar povzroča ozko grlo pri morebitni uporabi sredstev v okviru novih subvencij.
  • Poleg tega dodatna proizvodnja sončne energije zahteva tudi reformo predpisov o energetskih omrežjih.
  • Vlada je pripravila predlog spremembe zakona Lex OZE 2, ki zagotavlja ključen okvir za zagotavljanje in delitev energije. Vendar pa velik del novega zakona ostaja v predhodni fazi priprave in zaradi postopkovnih pravil ne bo začel veljati pred koncem leta 2024.
  • Niti program niti zakon ne obravnavata delitve energije med občinami, ki trenutno ne morejo učinkovito deliti električno energijo med različnimi javnimi zgradbami in morajo namesto tega prodajati električno energijo po tržni ceni.
 

Napovedi EIU

Dodatne subvencije bodo povečale rast segmenta majhnih do srednje velikih sončnih elektrarn, bolj fleksibilno financiranje pa bo okrepilo večje projekte sončnih elektrarn.

Komunalne instalacije bodo rasle počasneje, odvisno od hitrosti in učinkovitosti zakonodajnega postopka.

Če bodo uspešne, bodo občine prav tako imele koristi od kombinacije enostavnejšega upravljanja, več možnosti financiranja in boljših zakonodajnih pravil.

To bo okrepilo sposobnost Češke, da izpolni podnebne cilje EU, pa tudi cilj države o postopni opustitvi premoga do leta 2033.Viri: Factiva, The Economist Intelligence Unit

 

Preberite tudi:

Globalni trendi na področju zelene tehnologije

Gospodarstvo ter možnost vstopa na češki trgZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: