Kaj nova vlada prinaša poljskemu gospodarstvu?

torek, 19. december 2023


13. decembra 2023 je prisegla nova poljska vlada, ki jo sestavljajo sredinska Državljanska koalicija (KO), Levica  in progresivna Tretja pot.

Nova vlada se namerava lotiti ambicioznega programa reform. Poleg reform v korist podjetij in naprednih socialnih ciljev se program v veliki meri osredotoča na dodatno javno porabo ter sprostitev do 135 mlrd EUR zamrznjenih sredstev in posojil EU.

Ti ukrepi lahko spodbudijo gospodarsko rast in izboljšajo poslovno okolje na Poljskem.
 

Glavni cilji nove poljske vlade

 
  • Osnutek proračuna za leto 2024 že predvideva približno 4,2 % BDP vojaških izdatkov, kar je najvišja raven v Natu, medtem ko so leta 2023 znašali 3,9 %. Vojaški izdatki ne smejo pasti pod 3 % BDP v skladu z nedavno sprejetim zakonom o domovinski obrambi.
  • Plače učiteljev bodo na Poljskem 1. januarja dvignili za 30 %, medtem ko naj bi se sredstva za zdravstvo povečala na približno 8 % BDP (z zdajšnjih 5 %).
  • Vlada namerava tudi razširiti programe socialnih ugodnosti PiS, vključno z mesečnim dodatkom za otroka, ki se bo s sedanjih 500 PLZ dvignil na 800 PLZ.
  • Da bi se spopadla z naraščajočimi stanovanjskimi stroški, namerava nova vlada povečati razpoložljivost nastanitev in socialnih stanovanj ter hkrati vlagati v vsedržavno železniško in avtobusno povezljivost.
  • Načrtuje krepitev kmetijske infrastrukture, poenostavitev upravnih postopkov in boljše spodbujanje tujih naložb.
  • Povečala se bo podpora industriji obnovljivih virov energije, pri čemer bo nova vlada poleg prenosnih in distribucijskih omrežij energije poudarjala razvoj vetrne energije, sončne fotovoltaike, bioplina in jedrske energije.
  • Nova vlada napoveduje tudi že dolgo potrebno davčno reformo. Pis je namreč zaradi zapletenega davčnega režima nekatera podjetja odvrnila od naložb na Poljskem. Nova vlada želi reformirati davke z zmanjšanjem celotnega davčnega bremena in poenostavitvijo davčnega sistema. O podrobnih ukrepih še potekajo razprave, a da bi zagotovila večjo davčno predvidljivost za podjetja, bo vlada uvedla šestmesečni zamik med odobritvijo zakona v parlamentu in njegovo uveljavitvijo.
  • Sprostitev EU sredstev je na vrhu agende nove vlade. Približno 135 mlrd EUR posojil in nepovratnih sredstev iz proračunskega okvira EU za obdobje 2021–2027 je trenutno zamrznjenih zaradi dolgotrajnega spora glede pravne države. Zanje mora Poljska izpolniti različne mejnike, ki jih je določila Evropska komisija. Ti se osredotočajo na razveljavitev disciplinskega senata za sodnike, reformo širšega disciplinskega sistema za sodnike in ponovno vrnitev nezakonito razrešenih sodnikov. Vključene so tudi druge gospodarske in sistemske zahteve za izboljšanje preglednosti in odgovornosti vlade. Po ocenah EIU bo prišlo do izplačila vsaj dela sredstev do sredine leta 2024.
 

Napovedi EIU za poljsko gospodarstvo

Poljska ima daleč največje gospodarstvo med 13 državami, ki so se pridružile EU po letu 2004, tako glede na letni BDP, kot tudi na velikost prebivalstva.

Razlika v dohodku v primerjavi z zahodno Evropo se je na Poljskem zmanjšala hitreje kot v večini drugih vzhodno-evropskih članic bloka, čeprav BDP na prebivalca še vedno zaostaja za regionalnim povprečjem. Po podatkih Eurostata je bil BDP na prebivalca na Poljskem leta 2022 enak 80 % povprečja EU, medtem ko je leta 2007 znašal 53 %.

Srednjeročne napovedi EIU za poljsko gospodarstvo so pozitivne.

Prilagodljiva fiskalna politika in bolj pozitivni naložbeni obeti bodo podprli oživitev gospodarstva v letu 2024. Realne plače so zdaj pozitivne, kar bo pomagalo spodbuditi maloprodajni in stanovanjski trg.

Izvozno usmerjeni sektorji ostajajo šibki, predvsem zaradi upočasnitve v Nemčiji in pesimističnih industrijskih obetov, vendar bosta ublažitev motenj v dobavni verigi in stabilizacija svetovnih cen surovin podprla trgovinske tokove.

Trg dela ostaja napet z rekordno nizkimi ravnmi brezposelnosti. Gospodarska rast bo v letu 2024 še povečala pomanjkanje delovne sile.

Po napovedih EIU se bo gospodarska rast na Poljskem pospešila z ocenjenih 0,4 % v letu 2023 na 2,7 % v letu 2024, kar bo posledica moćne rasti naložb in okrevanja zasebne potrošnje.

Rast BDP naj bi se po napovedih EIU v letu 2025 povečala na 3,5 %, v letih 2026 in 2027 pa na 3,6 %.Viri: Factiva, The Economist Intelligence Unit

 

Preberite tudi:

Gospodarstvo ter vmožnosti vstopa na poljski trgZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: