Predstavitveni webinar: ITM 2024, 19. december 2023 ob 13:00 uri

sreda, 22. november 2023
 
 
SPIRIT Slovenija, javna agencija, v letu 2024 vpisuje sedemnajsto generacijo izobraževalnega programa Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade Management (ITM), ki ga izvajamo v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation.
 

Kaj je ITM? 

ITM velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodne trgovine.
 
Slovenskim podjetjem je program na voljo od leta 2006 in v tem času ga je uspešno zaključilo že 222 zaposlenih v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih. Zadovoljstvo udeležencev je izjemno, saj več kot 90 odstotkov diplomantov ocenjuje, da je program ITM presegel njihova pričakovanja.
 
Podjetja, ki so se udeležila programa, kažejo odlične rezultate poslovanja v tujini - v treh do petih letih po udeležbi v programu ITM so podjetja povečala prihodke iz poslovanja na tujih trgih v povprečju za 40 odstotkov. Med udeleženci prejšnjih generacij vsako leto izberemo tudi ITM izvoznika leta.
 
Z odličnimi vsebinami programa skušamo podjetjem dostaviti znanje in jim prihraniti veliko časa ter sredstev zaradi napačnih poslovnih odločitev. Vabimo podjetja, da izkoristijo vse možnosti za pridobitev novih veščin in kompetenc za uspešen vstop na tuje trge ter se vpišejo v novo generacijo izobraževalnega programa ITM, ki se prične v letu 2024.
 

Komu je program ITM namenjen? 

K udeležbi v programu vabimo zaposlene v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij.
 
Namenjen je mlajšim (do 40 let) zaposlenim na izvoznih oddelkih v malih in srednjih podjetjih, ki želijo na področju mednarodnega poslovanja osebno in strokovno napredovati ter aktivno prispevati k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.
 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati stari od 25 do 40 let, ki prihajajo iz malih in srednje velikih podjetij z najmanj 5 zaposlenimi, ki so v lanskem letu dosegla 10 do 35 odstotkov izvoza ter imajo končano visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo.
 
Program ITM ni namenjen podjetjem, ki so registrirana za svetovalno dejavnost (poslovno svetovanje).
 

Vsebina programa ITM 

 

Kaj udeleženci programa pridobijo? 

Udeleženci programa ITM pridobijo:
 
 • Izvozni načrt in individualno svetovanje pri njegovi pripravi,
 • Prodajno predstavitev,
 • Praktično znanje iz ključnih področij mednarodnega poslovanja,
 • Informacije o novostih in trendih pri oblikovanju izvoznih aktivnosti,
 • Večjo samozavest na področju poslovnega komuniciranja v tujem jeziku,
 • Možnosti za strokovno rast,
 • Nova poslovna poznanstva,
 • Mednarodno priznano diplomo IATTO (International Association of Trade Training Organisations).
 

Delavnice ter mednarodni seminarji 

Program ITM poteka v angleškem jeziku in je kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja. Izpeljan je v obliki serije delavnic 'Passport2Export' ter petih mednarodnih seminarjev z mednarodno uveljavljenimi tujimi strokovnjaki in svetovalci.
 
V okviru delavnic Passport2Export udeleženci analizirajo trenutno strategijo in vizijo svojega podjetja, motive za izvoz, opredelijo izvozne izdelke oziroma storitve, kupce, potencialne trge, oblike vstopa na izbrane tuje trge, potrebne aktivnosti, digitalizacijo poslovanja, in finančna sredstva. Na tej podlagi pripravijo podroben izvozni načrt, ki mu dodajo še prodajno predstavitev podjetja, pripravljeno po trenutnih svetovnih smernicah.
 
Kombinacija obeh je odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit nastop podjetja na tujih trgih. Individualen pristop, ki ga omogoča velikost skupine, dodatno okrepimo z individualnimi konzultacijami s svetovalci, na katerih se udeleženci osredotočijo zgolj na primer svojega podjetja.
 
Na mednarodnih seminarjih udeleženci pridobijo znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja s poudarkom na raziskovanju trgov, mednarodnih tržnih strategijah, kulturi v podjetju in medkulturnih razlikah, vpeljavi sprememb v podjetja ter prodajnih in pogajalskih veščinah.
 

Mednarodno priznani tuji strokovnjaki in svetovalci

Svoje znanje, izkušnje in nasvete z udeleženci bodo v programu ITM 2024 delili mednarodno priznani tuji strokovnjaki in svetovalci:
 
 • Jean Sutton, strokovnjakinja na področju raziskav trga in lastnica podjetja za tržne raziskave s sedežem v Londonu,
 • dr. Fons Trompenaars, svetovno priznani strokovnjak na področju medkulturnih razlik, leta 2017 uvrščen v 'Thinkers50 Hall of Fame' med 7 najvplivnejših oseb na področju razvoja svetovnega managementa,
 • dr. Albert. A. Anghern, večkrat nagrajeni avtor izobraževalnih aplikacij na področju uvajanja sprememb v podjetjih in digitalizacije poslovanja,
 • dr. Waldemar Pförtsch, nemški profesor, svetovalec in avtor številnih priročnikov s področja mednarodnih trženjskih strategij ter B2B marketinga,
 • Jos Velthuis, mednarodno priznani nizozemski trener prodajnih in pogajalskih veščin,
 • Markus Jonsson, strokovnjak za internacionalizacijo podjetij,
 • Martina Vazzoler, strokovnjakinja za digitalni marketing.
 
Seminarji in delavnice bodo potekali v živo na lokaciji v Ljubljani in na Švedskem (po programu). Individualna srečanja in skupinske delavnice pa bodo potekale preko spleta.
 
Vse zainteresirane udeležence programa ITM 2024 vabimo na predstavitveni webinar, ki bo potekal v torek, 19. decembra 2023, ob 13:00 uri.
 

Kaj o programu menijo udeleženci prejšnjih let?

 

Udeleženci programa ITM 2023
Foto: Arhiv SPIRIT

 
Sabina Zelko, EDUCELL d.o.o., udeleženka ITM 2023
ITM program je edinstvena priložnost, da pridobiš znanje neposredno od mednarodnih strokovnjakov na področjih prodaje, raziskovanja tržišč in izvoznih strategij, hkrati pa z drugimi udeleženci izmenjuješ neprecenljive izkušnje in dobre prakse, kar skupaj predstavlja odličen temelj za pripravo trženjske strategije za izvoz tujino.
 
Janez Podpadec, REM d.o.o., udeleženec ITM 2023
ITM je odličen program, ki mi je z vsebino in izjemnimi predavatelji ter ostalimi udeleženci odprl nov pogled oz. razmišljanje, kako se pripraviti na vstop na nove ciljne trge. Program bi priporočal vsem podjetjem in posameznikom, ki si želijo pridobiti nova znanja in povečati aktivnosti na tujih trgih. Zahvaljujem se Spirit Slovenija in Martinu Zadel za super organizacijo programa.

Gal Dolinar, Livarna Dolinar d.o.o., udeleženec ITM 2023
Program je zelo obsežen in pokriva veliko področij. Z udeležbo sem pridobil veliko uporabnega znanja, ki upam da ga bom uspešno implementiral v naše domače podjetje. Spoznal sem veliko novih zanimivih ljudi iz različnih gospodarskih panog. Kdor želi postati dober prodajnik, naj se brez pomislekov udeleži izobraževanja. Preden sem se ga udeležil sem se bal, da bo izguba časa. Ob koncu mi ni žal nobene ure, ki smo jo preživeli skupaj.
 
Jasmina Matko Kolšek, Arhisana d.o.o., udeleženka ITM 2023
Vstopite v svet neskončnih poslovnih priložnosti z izvoznim programom ITM! Raziskujte nove trge, osvajajte dragoceno znanje, nadgradite svoje veščine in dosegajte strokovne višave v mednarodnem poslovanju. Ne le, da boste spoznali izjemne soudeležence in predavatelje, temveč boste tudi stopili na pot strokovnega napredka.

Tomaž Rakuša, DUKIN d.o.o., udeleženec ITM 2023
Program ITM priporočam vsem, ki želijo razširiti svoje znanje o poslovanju na mednarodnih trgih. Program nudi obsežno znanje o globalnem poslovanju, od tržnih raziskav in strategij za vstop na tuje trge, do marketinških pristopov in prodajnih tehnik. Še posebej koristen je širši pogled, ki ga pridobiš s programom, saj prispeva k boljšemu strateškemu odločanju.

Daniela Milosheska, INSLAB d.o.o., udeleženka ITM 2023
Program je namenjen vsem, ki želijo pridobiti ali poglobiti svoja znanja na področju prodaje, marketinga, raziskav trga in digitalizacije poslovanja, za bolj samozavesten in strateški vstop na tuje trge. S programom nisem pridobila zgolj novih znanj in veščin, ki so jih posredovali strokovnjaki, ampak sem spoznala tudi skupino izjemnih profesionalcev, ki so postali moji prijatelji in so prispevali k mojemu osebnostnemu in strokovnemu razvoju. Hvala Spirit Slovenija in Martinu Zadelu za izjemno organizacijo in pravo izbiro udeležencev!
 
 
Več mnenj udeležencev iz prejšnjih let si lahko preberete tukaj.
 

Vsebina webinarja ITM 2024 in prijave

 • Organizatorji in profesorji bodo razložili program ter njegovo izvajanje v letu 2024.
 • Udeleženci bodo delili svoje izkušnje s programom v drugem delu webinarja.
 • V zadnjem delu bomo podrobno razložili operativni potek izobraževalnega programa ter način prijave. Poleg tega bo na voljo tudi čas za vaša vprašanja.
 

Prijavnica za predstavitveni webinar ITM 2024


Prijave so možne do 18. decembra 2023. Povezavo do Zooma boste prejeli dan pred dogodkom.
 
Veselimo se vaše udeležbe!

 
Dodatne informacije:

Martin Zadel, tel.: 059 089 500, e-naslov: martin.zadel@spiritslovenia.si