Uporabniki zadovoljni s spletnim portalom Izvozno Okno

torek, 27. november 2012

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije je v sodelovanju z raziskovalno hišo Ninamedia, d.o.o. izvedla raziskavo o zadovoljstvu s spletnim portalom Izvozno Okno in drugimi storitvami, ki jih na področju internacionalizacije izvaja agencija. Izsledki rezultate so, podobno kot prejšnja leta, pokazali veliko zadovoljstvo uporabnikov s spletnim portalom Izvozno Okno, med najbolj iskanimi vsebinami pa ostajajo poslovne priložnosti.

JAPTI kot izvajalska institucija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo slovenskim podjetjem, izvoznikom in potencialnim izvoznikom ponuja sklop storitev, s katerimi servisira podjetja v vseh fazah razvoja mednarodnega poslovanja. Raziskava je bila izvedena oktobra 2012 z namenom pridobiti informacije o uporabnosti, koristnosti in zadovoljstvu uporabnikov s temi storitvami, predvsem z osrednjim slovenskim portalom za izvoznike Izvozno Okno.

Spletni portal Izvozno Okno je bil vzpostavljen leta 2003. Obiskanost spletne strani  se vsa  leta povečuje, zlasti pa se je povečalo število prijavljenih na aktualne dnevne novice e-info. Kar 70 % uporabnikov je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih s spletnim portalom.

Najbolj iskane vsebine na portalu so vsebine o poslovnih priložnostih, skoraj polovici anketirancem (49,1 %) so pomagale, da so prišli do kontaktov v tuji državi medtem ko sta se dobri dve tretjini anketirancev odzvali na poslovno priložnost, ki je bila objavljena na portalu Izvozno okno. Dobra polovica anketirancev je potrebovala informacije s področja mednarodnega trgovanja, med katerimi so prevladovali podatki o carini in finančnih vidikih poslovanja, velik interes pa je tudi za področje podatkov o državah, predvsem državah članicah Evropske unije in nekdanje skupne države, med informacijami pa so najbolj zanimive informacije o prodaji in gospodarskih panogah.


JAPTI v okviru izvoznega okna zagotavlja celostne, kvalitetne in ažurne informacije o gospodarskem okolju, poslovanju, zakonodaji, poslovnih običajih, konkretnih izvoznih poslovnih priložnostih in sejmih na 51 tujih trgih. Poleg tega pa še dostop do baz podatkov mednarodnega trgovinskega centra (ITC), informacije o storitvah JAPTI na področju internacionalizacije,  svetovanje in konkretno pomoč na tujih trgih, vsakodnevno obveščanje o vseh dogodkih in novicah s tujih trgov in storitvah JAPTI. Informacije so v celoti brezplačne.
 

Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v raziskavi.


Ekipa izvoznega okna
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

Povzetek rezultatov raziskave (ppt).