V letu 2019 se je uvoz gozdarskih izdelkov v Latvijo povečal za 1,2 %, izvoz pa zmanjšal za 2,1 %

torek, 17. marec 2020


Po podatkih latvijskega kmetijskega ministrstva je Latvija v letu 2019 uvozila za 950,1 mio EUR gozdarskih izdelkov, kar je 1,2 % več kot v letu 2018, ko je uvoz znašal 938,6 mio EUR.

Največ so uvozili lesa in lesnih izdelkov, kar 60,4 % celotnega uvoza, kar predstavlja vrednost 573,8 mio EUR.

Uvoz žaganega lesa se je v letu 2019 zmanjšal za 15,2 % na 161,4 mio EUR, uvoz hlodovine se je znižal za 17,7 % na 96,1 mio EUR, medtem ko se je uvoz lesa za kurjavo povečal za 22,9 % na 74, 8 mio EUR.

Papirja in kartona je Latvija v letu 2019 uvozila za 285,9 mio EUR, kar je 5 % več kot v preteklem letu. Ta skupina izdelkov je predstavljala 30,1 % celotnega uvoza gozdarskih izdelkov v letu 2019.

Največ gozdarskih izdelkov je Latvija v letu 2019 uvozila iz Litve in sicer za 174,6 mio EUR, kar predstavlja 18,4 % celotnega uvoza v tem segmentu. Drugi dve pomembni državi izvoznici lesa v Latvijo sta še Belorusija (163,8 mio EUR ali 17,2 %) in Rusija (107,6 mio EUR ali 11,3 %.)

Izvoz gozdarskih izdelkov iz Latvije se je v letu 2019 zmanjšal za 2,1 % in dosegel 2,6 mlrd EUR. Največ je Latvija v letu 2019 izvozila lesa in lesnih izdelkov in sicer 85,1 % celotnega izvoza v tem segmentu, kar znaša skupaj 2,2 mlrd EUR.

Izvoz žaganega lesa je v letu 2019 znašal 661,1 mio EUR, kar je 10 % manj na medletni ravni.

Izvoz lesa za kurjavo se je medletno povečal za 28,6 % na 451,2 mio EUR, izvoz hlodovine pa se je znižal za 22,9 % na 230,2 mio EUR. Izvoz vezanega lesa se je zmanjšal za 18,8 % na 212,8 mio EUR, izvoz lesenih plošč pa je padel za 17,3 % na 174,9 mio EUR.

Največ gozdarskih izdelkov je Latvija v letu 2019 izvozila v Združeno kraljestvo (17,3 %), v Estonijo (12,7 %) in na Švedsko (11,3 %). Izvoz v Združeno kraljestvo se je lani zmanjšal za 7,8 % na 446,8 mio EUR, izvoz v Estonijo se je povečal za 21,1 % na 327,5 mio EUR, izvoz na Švedsko pa se je zmanjšal za 8,9 % na 291,6 mio EUR.
 
Vir: Factiva; Baltic Business Daily

Več informacij o globalnih trendih na področju lesne industrije