Dogovor EU in mednarodnih partnerjev o širjenju sodelovanja na področju kritičnih surovin

torek, 16. april 2024


EU, ZDA in druge partnerice partnerstva za varnost mineralnih surovin (MSP), ki so se jim pridružili Kazahstan, Namibija, Ukrajina in Uzbekistan, so napovedale začetek delovanja foruma partnerstva za varnost mineralnih surovin (forum MSP). Forum bo služil kot nova platforma za sodelovanje na področju kritičnih surovin. Na forumu bodo sodelovale države, bogate z viri, in države z velikim povpraševanjem po teh virih.

Minerali so ključnega pomena za svetovno gospodarstvo in tehnologije, ki poganjajo prehod na čisto energijo. Raznolike, varne in trajnostne dobavne verige za ključne energetske minerale so bistvenega pomena za hitro in obsežno uvajanje teh tehnologij, potrebnih za boj proti podnebni krizi.

Cilj partnerstva za varnost mineralov (MSP) je pospešiti razvoj raznolikih in trajnostnih oskrbovalnih verig z mineralnimi surovinami za kritično energijo s sodelovanjem z vladami gostiteljic in industrijo, da se omogoči usmerjena finančna in diplomatska podpora za strateške projekte vzdolž vrednostne verige. Partnerji MSP so Avstralija, Kanada, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Indija, Italija, Japonska, Norveška, Republika Koreja, Švedska, Združeno kraljestvo, ZDA in Evropska unija (ki jo zastopa Evropska komisija).

MSP obravnava projekte vzdolž celotne vrednostne verige čiste energije, od rudarjenja, pridobivanja in sekundarne predelave do predelave in rafiniranja ter nazadnje do recikliranja. MSP se osredotoča na dobavne verige mineralov in kovin, ki so najpomembnejše za tehnologije čiste energije. Te med drugim vključujejo litij, kobalt, nikelj, mangan, grafit, redke zemeljske elemente in baker.

Forum MSP utrjuje partnerstvo z izbranimi državami proizvajalkami mineralov, ki so se zavezale, da bodo spodbujale in pospeševale posamezne projekte z visokimi okoljskimi in socialnimi standardi ter standardi upravljanja (ESG). Forum bo spodbujal raznolike in odporne dobavne verige, lokalno dodajanje vrednosti in pridobivanje rudnin.

Forum MSP zagotavlja platformo za partnerje in člane foruma za razpravo in spodbujanje projektov in politik, ki zagotavljajo varnejšo in trajnostno oskrbo s ključnimi minerali z lokalnim bogatenjem. Projektni del foruma MSP lahko na primer vključuje: izmenjavo informacij o projektih med partnerji MSP, člani foruma in zasebnim sektorjem, predstavitve priložnosti za kritične minerale ali zahteve za geološke raziskave in kartiranje ter druge teme.

Dialog o politikah v okviru foruma MSP bo vključeval teme, kot so politike za spodbujanje trajnostne proizvodnje in lokalnih zmogljivosti, razprave o regulativnem sodelovanju za spodbujanje poštene konkurence, preglednosti in lokalne dodane vrednosti, politike za spodbujanje uporabe visokih standardov ESG ter politike za spodbujanje in omogočanje učinkovitega recikliranja.

Več: Spletna stran partnerstva

 
Pripravil:
 
Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
 
 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini