Švicarski izvoz zdravil letos višji za 8,8 %, uvoz pa za 5,4 %

torek, 21. junij 2022
 

Napovedi uvoza in izvoza za prihodnjih 5 let

Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bo švicarski farmacevtski izvoz leta 2022 medletno povečal za 8,8 % in dosegel 100 mlrd CHF (92,5 mlrd EUR). V naslednjih 5 letih naj bi izvoz farmacevtskih izdelkov rasel po 7,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 predvidoma dosegel 139,2 mlrd CHF (128,8 mlrd EUR).
Švicarski uvoz zdravil naj bi se letos medletno povečal za 5,4 % in dosegel vrednost 40,3 mlrd CHF (37,3 mlrd EUR). Do leta 2026 naj bi po ocenah uvoz farmacevtskih izdelkov rasel po 5,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 dosegel vrednost 50,7 mlrd CHF (46,9 mlrd EUR).
 

Največje švicarske farmacevtske trgovinske partnerice

Farmacevtska industrija je vodilna švicarska panoga glede na vrednost izvoza iz države. Švicarski proizvajalci zdravil izvozijo približno 90 % svojih izdelkov. Največje farmacevtske trgovinske partnerice Švice so ZDA, Nemčija, Združeno kraljestvo, Belgija in Kitajska.
Tudi Slovenija in Švica imata v farmacevtski industriji precejšnjo blagovno menjavo. Slovenija je v letu 2021 v Švico izvozila za 4,738 mlrd EUR farmacevtskih izdelkov, kar predstavlja 90 % celotnega slovenskega izvoza v Švico. Blagovna menjava s Švico se v zadnjih letih povečuje, kar je predvsem posledica Novartisovega nakupa Leka v letu 2002.
 

Vpogled v švicarski farmacevtski trg

Švica je privlačna lokacija za inovativne proizvajalce zdravil, ki želijo lansirati nove farmacevtske izdelke, predvsem zaradi visokih dohodkov prebivalstva, močne zaščite intelektualne lastnine v državi, staranja prebivalstva ter stabilnega gospodarskega in političnega sistema.

V letu 2021 so izdatki za zdravila v Švici (v lekarnah in bolnišnicah) dosegli 9,3 mlrd CHF (8,6 mlrd EUR), kar predstavlja 1,3 % BDP in 10,2 % vseh izdatkov za zdravstvo. Letni izdatki za zdravila na prebivalca so v letu 2021 dosegli 1.164 USD (984,77 EUR), kar je najvišja vrednost v Zahodni Evropi.

Podobno kot na drugih trgih v zahodni Evropi inovativna zdravila visoke vrednosti predstavljajo večino švicarskega farmacevtskega trga, pri čemer prodaja patentiranih zdravil predstavlja 64,4 % celotne farmacevtske prodaje ali 6 mlrd CHF (5,54 mlrd EUR).
Prodaja generičnih zdravil in zdravil brez recepta je lani predstavljala 14,4 % in 21,2 % celotne farmacevtske prodaje.

Švica se ponaša z eno najmočnejših farmacevtskih, biotehnoloških in kemičnih industrij v Evropi in na svetu. Švica je za Nemčijo 2. največja proizvajalka farmacevtskih izdelkov v Evropi in spada med največje trgovce farmacevtskih izdelkov po vsem svetu.

V švicarski farmacevtski industriji je zaposlenih več kot 47.000 ljudi, kar predstavlja približno 1 od 15 delovnih mest v industriji.
 

Konkurenca na trgu

Švicarski farmacevtski proizvodni sektor vodita 2 veliki multinacionalki, ki imata sedež v Švici, to sta Novartis in Roche, ki skupaj predstavljata 60 % domače proizvodnje.

Na švicarskem trgu je prisotnih tudi veliko tujih farmacevtskih podjetij. 

Največje farmacevtske družbe v Švici

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Roche Holding AG 65.249,39
Novartis AG 49.040,07
Lonza Group AG 5.619,88
Vifor Pharma Ag 3.593,09
Gsk Consumer Healthcare Sarl 3.007,60
Octapharma Ag 2.660,12
Csl Behring Ag 2.292,60Viri: Factiva, Fitch Solutions, Statistični urad RS

 
Preberite še:

Kakšni so globalni trendi na področju farmacije

Vas zanima švicarski trg?

Napoved švicarske gospodarske rasti za leto 2022

Priložnosti na švicarskem trgu