Rusija – uspešno soočenje z izzivi dostave blaga

sreda, 06. julij 2022


Logistične ovire dostave blaga v Rusijo:

 • Sankcije in omejitve evropskih pomorskih povezav in pristanišč.
 • Prepoved vstopa na ozemlje EU za tovornjake iz Rusije in Belorusije.
 • Zavračanje neposredne dostave blaga v Rusijo.
 • Zmanjšana dobava blaga iz EU.


Predlagane rešitve dostave blaga :

 • Rast števila kitajskih in turških povezav. Pretovarjanje v tretjih državah.
 • Večmodalni prevoz prek Turčije, ponovni priklop in pretovarjanje priklopnikov v Belorusiji.
 • Prenos lastništva blaga v tretjih državah: Kitajska, Turčija, ZAE.
 • Preusmeritev v Azijo. Vzpostavitev novih logističnih poti iz Indije, Vietnama in Kitajske.
 

Možna tveganja in omejitve pri dostavi blaga:

 • Začetek veljavnosti petega svežnja sankcij EU z dne 10. julija 2022.
 • Zaostrovanje napetosti zaradi omejitve tranzita v Kaliningrad s strani Litve (Rusija se na to še ni odzvala).
 • Prepoved gibanja tovornjakov iz EU na ozemlju Rusije (pripravljen je bil zakonodajni predlog za prepoved gibanja tovornjakov iz EU po vsej Rusiji).
 • Poplave na Kitajskem in v Gruziji. Omejitve zaradi bolezni COVID-19 na Kitajskem.


Glavni načini dostave blaga v Rusijo:

Logistika išče rešitve upoštevajoč nove omejitve. Danes obstajajo trije glavni načini dostave blaga v Rusijo:
 • pomorski,
 • železniški in
 • cestni promet.

Pomorski promet

Kar zadeva pomorski tovorni prevoz, prihaja do glavnih sprememb zaradi dejstva, da so veliki mednarodni ladijski linijski prevozniki zapustili Rusijo in da so bile uvedene omejitve za vstop ruskih ladij v evropska pristanišča.

Pomorska logistika se sedaj osredotoča na dostave iz Azije (predvsem iz Kitajske in Indije) v pristanišče Vladivostok. Poleg tega je pristanišče Novorossiysk, ki je bilo v preteklosti usmerjeno predvsem na izvoz hrane, začelo dejavno sodelovati na področju logistike.

Pristanišča v Sankt Peterburgu in ob Baltskem morju se sedaj srečujejo s primanjkljajem na področju trgovanja, ki se je zmanjšalo za približno 80 %. Postopoma prihaja do izključitve teh pristanišč iz glavnih sistemov dostave.

Hkrati pa se povečuje tovorni promet prek tretjih držav, kot so Turčija, Kitajska, ZAE itd. Te države postajajo vozlišča za organizacijo dostavnih verig v primerih, ko neposredne dostave v Rusijo niso mogoče ali zaželene. S pomočjo pomorskega prevoza se tovor iz Turčije dostavi v pristanišče Novorossiysk s trajektnim ali kontejnerskim prometom. Od tam dostava tovora končnemu prejemniku v Rusiji poteka po cesti ali železnici.

Odhod mednarodnih ladijskih linijskih prevoznikov je nadomestil prihod kitajskih, kar je na splošno odpravilo krizo, ki se je začela takoj po nenadnem umiku prvih. Še vedno prihaja do prilagajanja posebnostim kitajskih partnerjev. Na splošno pa razmere na tem področju niso kritične.

Železniški promet

Takoj po začetku krize pomorskega prometa so se pričele množične dostave po železnici iz Kitajske. Prav tako se začenja razvoj železniških poti iz Indije in Vietnama. Tu obstaja več poti, bodisi prek Vladivostoka bodisi prek Kazahstana in Mongolije. V zadnjem času je bilo v železniškem prometu zabeleženo povišanje tarif. Danes sta si pomorski in železniški tovorni promet skoraj enakovredna z vidika stroškov.

Železniški prevoz iz Kitajske je dokaj stabilen in razvit. Kljub temu pa se pot sedaj sooča z določenimi težavami zaradi vremenskih razmer (deževne sezone, ki jih spremljajo poplave) in nekaterimi omejitvami zaradi bolezni COVID-19. Poleg tega nastajajo velike zamude pri direktnih vlakih, saj postaje ne morejo obvladovati povečanega obsega prometa.

Cestni promet

Največje spremembe so se zgodile na področju cestne logistike, saj je ta storitev precej prilagodljiva. Tovornjakom iz Rusije in Belorusije je bil prepovedan vstop v EU, zato je bila logistika na tem področju prestrukturirana.

Zaenkrat se dostave evropskih prevoznikov v Rusijo izvajajo neposredno. Hkrati pa se beleži primanjkljaj prevoznikov, tudi zaradi nepripravljenosti nekaterih za neposredno dostavo v Rusijo. Zato se uporablja dobro ustaljeni sistem ponovnega priklopa in pretovarjanja priklopnikov v Belorusiji. Prihranek pri prevozu tovora je v tem primeru približno 1000 EUR na vozilo.

Poleg tega je prevoz s tovornjaki mogoč prek tranzitnih držav, zlasti Turčije, v nekaterih primerih pa prek Irana (povezan z določenimi tveganji države). Prevoz prek Turčije s pomorskim tovornim prometom velja za bolj varnega, saj je cestni odsek prek Gruzije povezan s tveganji za poplave.

Pri dostavah iz Evrope v Rusijo je opaziti pojav velikega števila tehničnih posrednikov. Prenos lastništva blaga poteka v tretjih državah (Turčija in Kitajska). Dostave se vršijo na terminalih teh dveh držav, kjer so zabojniki ponovno natovorjeni ali prepakirani, lastništvo pa je preneseno. Poleg tega se skladno s klasičnim sistemom tovor dostavi končnemu prejemniku v Rusiji po morju.

Priporočila

V trenutnih razmerah se logistični izzivi rešujejo uspešno. Glavno priporočilo je diverzifikacija dostavnih poti. Priporočljivo je razpolagati z dobro vzpostavljenimi povezavami po drugih poteh in z drugimi vrstami prevoza.

  
Prispevek je povzet po ruskih virih in predstavlja ruski komentar sprejetih ukrepov.

 
Pripravila:

Tatiana Morozova
Lokalna sodelavka za področje gospodarstva
Veleposlaništvo RS V Moskvi

 

Preberite tudi: