Globalna naročila vetrnih turbin so v Q1 2023 dosegla nov rekord - 23,5 GW

četrtek, 08. junij 2023

Globalna naročila vetrnih turbin so se v Q1 2023 medletno povečala za 27 %

Globalno število naročil vetrnih turbin se je v Q1 2023 medletno povečalo za 27 % in doseglo nov rekord 23,5 GW.
 
Ocenjena vrednost svetovnih naročil je v tem obdobju dosegla 15,2 mlrd USD (14,2 mlrd EUR), kar je 3 mlrd USD več kot leto prej. 
  • 65 % vseh naročil je prejela Kitajska, ki je v Q1 2023 prav tako postavila rekord s 15,2 GW naročil.  
  • Latinska Amerika je prav tako zabeležila rekordno rast z 1,7 GW, predvsem zaradi dejavnosti v Argentini in Braziliji. 
  • ZDA se v prvih 3 mesecih leta 2023 medletno podvojile naročila na 1,8 GW, pri čemer je Zakon o zmanjšanju inflacije (IRA) prispeval k ponovnemu zaupanju v trg. 
  • Naročila za zahodne proizvajalce originalne opreme (OEM) so v Q1 2023 medletno upadla za -9 %. Zahodni proizvajalci originalne opreme so postali zelo selektivni in disciplinirani pri svojih dejavnostih, s ciljem izboljšanja svoje dobičkonosnosti.
 
Svetovni trg vetrne energije bo po napovedih Wood Mackenzie, do konca leta 2023 presegel mejo enega teravata za nameščeno zmogljivost.  

Največji svetovni dobavitelji vetrnih turbin 

  • Kitajski proizvajalec Envision je že 2. četrtletje zapored obdržal svoj položaj vodilnega pri prejemu novih naročil, saj je v tem obdobju prejel 3,6 GW naročil.  
  • Na 2. mestu po naročilih je bila v Q1 2023, s 3,3 GW, družba Vestas iz Danske. 
  • SANY, tudi kitajski proizvajalec, pa je zasedel 3. mesto z 2,6 GW.

 

Vetrne turbine na morju 

Čeprav so globalna naročila vetrnih elektrarn na morju medletno upadla za -12 %, je Evropa v Q1 2023 prejela za 3 GW več naročil.
 
Vetrne turbine na morju so predstavljale 13 % vseh naročil v Q1 2023.  

 
Naročila vetrnih turbin v letu 2022 

Globalno število naročil vetrnih turbin se je leta 2022 medletno povečalo za 30 % in doseglo 134,6 GW, pri čemer je Kitajska predstavljala 70 % vseh naročil.
 
Letne naložbe v vetrne turbine so v letu 2022 dosegle ocenjenih 74,2 mlrd USD .
 
Medtem ko je Kitajska močno vplivala na globalno zmogljivost naročil, se je obseg naročil zunaj Kitajske medletno zmanjšal za -15 % na 41 GW. Zahodni proizvajalci originalne opreme so nekoliko upočasnili svojo dejavnost, saj so nanje vplivali izzivi v dobavni verigi in zvišanje stroškov. 
 
Število naročil v Severni Ameriki je bilo na medletni ravni razmeroma enakomerno, povečalo se je za 7 %.
 
Vetrne turbine na morju so tudi leta 2022 dosegle nove rekorde z 19 GW prejetih naročil. Od tega je 80 % naročil prejela Kitajska.
 
Prvi 3 proizvajalci na lestvici prejetih naročil v letu 2022, so bili kitajski proizvajalci originalne opreme Envision, Mingyang in Goldwind, z več kot 17 GW vsak.
 

Globalna naročila vetrnih turbin v letu 2022 po regijah


Vir: Wood Mackenzie
 
 
Viri: Factiva, Renewables Now, Wood Mackenzie
 

Preberite še: 

 
Globalni trendi na področju panoge strojev in naprav 
 
Globalni trendi na področju zelene tehnologije

Danska je najuspešnejša EU država na področju vetrne energije

EU mora povečati konkurenčnost svoje dobavne verige vetrne energije


Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: