Singapur, Kanada in Danska - države z najboljšim poslovnim okoljem v 2023-2027

torek, 18. april 2023
 

Najbolj se je v zadnjem letu izboljšalo poslovno okolje Vietnama

  • Singapur, Kanada in Danska bodo države z najboljšim poslovnim okoljem v naslednjih 5 letih, glede na zadnjo (Q2 2023) lestvico poslovnega okolja (BER - Business environment ranking), ki jo pripravlja EIU.
  • Več zahodno-evropskih držav, ZDA, Hongkong in Nova Zelandija sestavljajo preostalih 10 najboljših geografskih območij na lestvici, ki jih v veliki meri podpira visoka stopnja gospodarske in politične stabilnosti.
  • Največje izboljšave v zadnjem letu izkazujejo poslovna okolja Vietnama, Tajske, Belgije, Švedske, Indije in Kostarike.
  • Največja poslabšanja so na Kitajskem, v Bahrajnu, Čilu in na Slovaškem.
 
Izstopata dva glavna trenda:
  • obeti za kitajsko poslovno okolje so se poslabšali zaradi večje politične negotovosti, napetosti med ZDA in Kitajsko ter zahtevnejših dolgoročnih obetov za rast. Na lestvici Kitajska zaostaja za trgi, kot so Malezija, Tajska, Vietnam, Mehika in Indija, ki si prizadevajo pritegniti naložbe v proizvodnjo stran od Kitajske.
  • Vzhodnoevropske države so bile močno prizadete zaradi posledic vojne v Ukrajini, kar je povzročilo zmanjšane tržne priložnosti. Nasprotno pa je zahodna Evropa dobro prestala razmere.

Spremembe v EIU lestvici poslovnega okolja (BER - Business environment ranking) v preteklem letu ponazarjajo vpliv vojne v Ukrajini na globalna delovna okolja, kot so visoka inflacija, kriza življenjskih stroškov, fiskalno rahljanje, monetarno zaostrovanje in gospodarska upočasnitev. 
BER četrtletno meri privlačnost poslovnega okolja v 82 državah z uporabo standardnega analitičnega okvira z 91 indikatorji.
 

Severna Amerika in zahodna Evropa sta za poslovanje najboljši lokaciji na svetu 

Lestvica za Q2 2023 kaže, da sta Severna Amerika in Zahodna Evropa še naprej najboljši lokaciji za poslovanje na svetu. Azija je na 3. mestu pred vzhodno Evropo, medtem ko Latinska Amerika nekoliko prekaša regijo MEA (Bližnji vzhod in Afrika).

Kanada je na 2. mestu v BER, ZDA pa na 4. mestu, enako kot pred letom dni. Dejstvo, da je 10 od 20 najboljših držav na svetovni lestvici v zahodni Evropi, odraža politično stabilnost regije, velike in konkurenčne domače trge ter odprtost za svetovno trgovino. Številne zahodnoevropske države so leta 2022 lahko uvedle znatno fiskalno podporo za državljane in podjetja, saj je naraščajoča inflacija dvignila življenjske stroške. Kratkoročni gospodarski obeti za regijo so umirjeni zaradi hitrega zaostrovanja denarne politike. Vendar bo srednjeročno večja poraba v okviru sklada EU za okrevanje v višini 750 mlrd EUR, podprla podjetjem prijazne naložbe v digitalni sektor, zeleno agendo in prehod od odvisnosti od Rusije v energetskem sektorju.
 

Največje zmagovalke v Severni Ameriki in zahodni Evropi

V primerjavi s preteklim letom je Belgija izboljšala svojo uvrstitev za 7 mest. Izboljšanje Belgije je odraža bolj odprto politiko neposrednih tujih naložb (FDI), usmeritev politike v korist podjetij, visokokakovostno omrežno infrastrukturo in lokacijo v središču EU.

Švedska je izboljšala svojo za 6 mest, predvsem zaradi politične in gospodarske stabilnosti. Švedska je eno digitalno najnaprednejših gospodarstev na svetu in je pri razogljičenju napredovala dlje od mnogih drugih držav.
 

Največje poraženke v Severni Ameriki in zahodni Evropi

Slovaška je nazadovala za 7 mest. Tako kot drugod v regiji je monetarno zaostrovanje vplivalo na možnosti financiranja. Poleg tega se je ocena tržnih priložnosti Slovaške močno poslabšala, pri čemer naj bi se rast zunanje trgovine upočasnila zaradi nadaljnjih motenj v dobavni verigi in visokih vhodnih stroškov za energetsko intenziven proizvodni sektor.

Latvija je nazadovala za 6 mest, k čemur so prispevali vse slabši rezultati za financiranje in trg dela. Latvija ima vse manj delovne sile, saj se izobraženi mladi izseljujejo iz države, zato ji tudi primanjkuje ustreznega znanja.

Za 6 mest je nazadovala tudi Srbija. Rezultat srbskega trga dela se slabša zaradi nizke ravni digitalnih spretnosti in ene najnižjih stopenj delovne sile v Evropi.
 

Azija - preusmeritev stran od Kitajske

Singapur bo v predvidenem obdobju ohranil najboljše poslovno okolje na svetu, Hongkong, Nova Zelandija, Avstralija, Tajvan in Južna Koreja pa se bodo prav tako uvrstile med 20 najboljših na svetu.

Ocena Azije se izboljšuje. To delno odraža vpliv regionalnih sporazumov o prosti trgovini (FTA), sprejetih v zadnjih 5 letih, katerih učinki se bodo čutili v prihodnjem petletnem obdobju (2023–2027).
 

Največje zmagovalke v Aziji

Azijske države, ki so v zadnjem letu najbolj izboljšale svojo uvrstitev, so Vietnam, Tajska in Indija.

Najbolj je napredoval Vietnam, saj se je povzpel za 12 mest, medtem ko se je Tajska izboljšala za 10 mest, Indija pa za 6. Vietnam in Tajska, ki imata ugodno politiko za tuje vlagatelje, imata koristi od podjetij, ki sledijo politiki Kitajska+1 (pomeni, da imajo dobavne verige tako na Kitajskem kot na drugem azijskem trgu). To odraža kitajsko politiko ničelnega covida, ki je omejila poslovanje, podjetjem pa omogoča tudi ublažitev geopolitičnih tveganj, povezanih z odnosi med ZDA in Kitajsko.

Dvig Vietnama na lestvici BER je posledica izboljšanja gospodarskih obetov, Tajske pa zaradi večje gospodarske stabilnosti. Indija se je v preteklosti trudila privabiti naložbe v proizvodnjo, vendar je zdaj v dobrem položaju, da izkoristi podobne trende. Močno, stabilno gospodarstvo in dostop do velike ponudbe delovne sile sta osnova privlačnosti Vietnama za vlagatelje. Politične reforme olajšujejo poslovanje v Indiji, kjer prihaja do velikih izboljšav na področjih infrastrukture, davkov in trgovinske ureditve, kar bo povečalo naložbe.
 

Največja poraženka v Aziji

Kitajska je glede na lestvico BER največja poraženka na svetovni ravni, saj je v Q2 2023 padla za 11 mest v primerjavi s Q2 2022. Čeprav je konec politike ničelnega covida pozitiven za podjetja, ki delujejo na Kitajskem, regulativne spremembe, ki izhajajo iz usmeritve ekonomske politike, pa tudi naraščajoči lokalni stroški, obremenjujejo kitajsko poslovno okolje in omejujejo priložnosti za mednarodne vlagatelje. Kitajska je zdaj uvrščena pod Malezijo, Tajsko, Vietnamom in Indijo.
 

Latinska Amerika: za las prehiteva Bližnji vzhod in Afriko

Latinska Amerika ima slabe rezultate glede politične učinkovitosti, kar odraža težave s korupcijo, kriminalom, šibkimi institucijami in pogosto nekoherentno politiko do podjetij. Prilivi neposrednih tujih naložb, predvsem v sektorje, povezane z blagom, pa tudi v storitve (kot so trgovina, restavracije in finance) ter proizvodnjo, so leta 2022 močno rasli v številnih latinskoameriških gospodarstvih. Ta mini razcvet neposrednih tujih naložb bi se lahko nadaljeval v letu 2023. Izboljšave bodo beležile predvsem države, v katerih potekajo reforme, vendar bodo te počasnejše kot v drugih regijah nastajajočih trgov.

V globalni primerjavi davčna politika Latinske Amerike izstopa kot posebej slaba, saj imajo v večini držav drage in okorne sisteme. Poleg tega naj bi se davčna obremenitev še povečala, kar odraža potrebo po zmanjšanju javnofinančnega primanjkljaja po pandemiji.
 

Največja zmagovalka v Latinski Ameriki

Kostarika je izboljšala svojo uvrstitev na BER za 6 mest, zaradi višje ocene infrastrukture in tehnološke pripravljenosti. Široko politično soglasje o ohranjanju trgu prijaznega odprtega gospodarstva, je državi pomagalo zagotoviti široko mrežo sporazumov o prosti trgovini in jo naredilo privlačno za vlagatelje. To skupaj s pristopom k OECD maja 2021 podpira visoko oceno Kostarike za politiko do tujih naložb.
 

Največje poraženke v Latinski Ameriki

Čile je na lestvici padel za 9 mest v primerjavi z lanskim letom, Kolumbija pa za 6, pri čemer so se rezultati za politično okolje in politiko do tujih naložb znižali za obe državi. V Čilu to odraža politično negotovost, povezano z nerešenim procesom ustavne reforme, ki ustvarja negotovost in škoduje politični učinkovitosti, pa tudi načrte levičarske vlade za razširitev vloge države v gospodarstvu. Kljub temu Čile ostaja najbolje uvrščena država Latinske Amerike v BER in se je uvrstila na 30. mesto svetovne lestvice.

V Kolumbiji bo gospodarska politika pod levičarskim predsednikom Gustavom Petrom postala bolj intervencionistična in državna, kar bo vključevalo strožje predpise za naftni sektor.
 

Bližnji vzhod in Afrika (MEA) je najnižje uvrščena regija

Skupni rezultat MEA v BER je najnižji med vsemi regijami. Regijo obremenjujeta slabo upravljanje in negotovost, vključno s posledicami konfliktov v Siriji, Jemnu in Libiji, poleg političnih nemirov v številnih državah, vključno z Irakom in Libanonom.

Zmanjšanje kapitalske porabe v okviru fiskalnega zaostrovanja po pandemiji je omejilo makroekonomski rezultat regije, a na pozitivni strani je to spodbudilo države, da podprejo podjetjem prijazne reforme, kot so izboljšani okviri za javno-zasebna partnerstva in tuje naložbe.

Izrael in zalivske države so najvišje uvrščene države v regiji, pri čemer so se rezultati slednjih v zadnjih letih izboljšali v skladu z naraščajočimi cenami nafte in vse večjo absorpcijsko sposobnostjo za nove naložbe.

Poslovna okolja Katarja, Savdske Arabije in ZAE se bodo v letih 2023–2027 še izboljšala. Tako Bližnji vzhod kot Afrika običajno trpita zaradi šibkega korporativnega upravljanja in regulacije, pa tudi zaradi slabo usposobljene delovne sile. Države, kot so Angola, Nigerija in zalivske države, so pretirano odvisne od ogljikovodikov. Kljub temu so lahko stopnje donosa visoke za podjetja, ki obvladajo zapleteno politično in regulativno klimo v regiji.
 

Največja zmagovalka v regiji MEA

Nobena država v MEA regiji ni imela opaznejših izboljšav pri uvrstitvi na lestvico.

Republika Južna Afrika je beležila skromno rast za 4 mesta, vendar to odraža izboljšanje glede na nizko osnovo glede na motnje kritičnih javnih storitev, kot je oskrba z električno energijo, ki so značilne za trenutno poslovno okolje.
 

Največje poraženke v regiji MEA

Bahrajn je padel za 9 mest, Kuvajt pa za 6. V obeh državah so se poslabšale tržne priložnosti, zaradi padca svetovnih cen nafte, ki predstavljajo velik delež davčnih in izvoznih prejemkov. Pomanjkanje napredka pri predpisih in reformah vpliva tudi na ocene poslovnega okolja teh držav.
 

Države z najboljšo oceno poslovnega okolja za obdobje 2023-2027

(10 predstavlja najvišjo možno oceno)
 
Mesto Država Ocena
1 Singapur 8,76
2 Kanada 8,45
3 Danska 8,45
4 ZDA 8,37
5 Švica 8,34
6 Švedska 8,30
7 Hong Kong 8,25
8 Nemčija 8,25
9 Nova Zelandija 8,21
10 Finska 8,11
 
 

Spremembe ocene poslovnega okolja v obdobju Q2 2022 – Q2 2023

Država Sprememba na lestvici
Vietnam +12
Tajska +10
Belgija +7
Švedska +6
Indija +6
Kostarika +6
Latvija -6
Srbija -6
Kolumbija -6
Kuvajt -6
Slovaška -7
Čile -9
Bahrajn -9
Kitajska -11


Viri: Factiva, Economist Intelligence Unit

 

Preberite še:

Priložnosti na danskem trgu
Priložnosti na kanadskem trgu
Priložnosti na trgu ZDA
Priložnosti na švicarskem trgu
Priložnosti na švedskem trgu
Priložnosti na nemškem trgu
Priložnosti na finskem trgu trguZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: