Nizozemska

Prodaja na Nizozemsko

Tržne poti, distribucija

 

Značilnosti trga

Nizozemska je s 17 milijoni prebivalcev na ozemlju v velikosti dveh Slovenij najbolj gosto naseljena država v Evropi. Ima napredno, inovativno, visoko razvito gospodarstvo in odlično strateško geografsko lego. Med državami v industrializiranem svetu se uvršča med najbolj konkurenčna gospodarstva z najugodnejšim poslovnim in naložbenim okoljem in sodi po zunanji trgovini med dvanajst najbolj uspešnih držav na svetu. Več kot 60 % nizozemskega BDP se ustvari iz naslova zunanje trgovine z blagom in storitvami.

Nizozemska je ključni center v globalnem poslovnem omrežju z napredno infrastrukturo za transport blaga in prenos elektronskih podatkov. Ima najboljše logistično in distribucijsko omrežje ter odlične povezave tako z Evropo kot z ostalim svetom. Njene glavne distribucijske točke vključujejo Rotterdam, največje pristanišče v Evropi, in letališče Schiphol Amsterdam, ki je četrto največje v Evropi.

Nizozemski trg ponuja številne priložnosti, vendar je zelo zahteven. Predvsem je povpraševanje po inovativnih, visoko kakovostnih, novih izdelkih. Perspektivni so med drugim avtomobilski deli in oprema, računalniki in komunikacijska oprema, zdravstveni izdelki in storitve, oprema za navtiko in izletniški čolni ter varnostna oprema, programska oprema in drugo.

Poslovno okolje je transparentno in spodbudno. Kljub temu je vstop na trg  težaven, saj je na njem koncentrirana konkurenca z vsega sveta.
 

Kupna moč in trendi obnašanja kupcev

Kupna moč nizozemskih potrošnikov je med najvišjimi v Evropi, vendar to ne pomeni, da se bodo zlahka odločili za nakup. So dokaj konzervativni in dajejo že znanim izdelkom prednost pred novimi, ne dajejo pa vedno prednosti domačim izdelkom. Pripravljeni so plačati višjo ceno, če se ta nanaša na višjo kakovost. Dovzetni so za dobro oglaševanje. Velika publiciteta o okoljskih vprašanjih je povečala pripravljenost nizozemskih potrošnikov za nakup okolju prijaznih izdelkov.
 

Pregled vstopnih strategij, tržne poti, distribucija

Strategija vstopa na trg je odvisna od vrste posla. Glede na vrsto blaga je mogoča neposredna prodaja končnemu kupcu,  vendar običajno tuja podjetja vstopajo na trg s pomočjo distributerja ali trgovskega zastopnika. Običajno ti zahtevajo ekskluzivo za vso državo in nato sami imenujejo podagente. Zastopnik skrbi za logistiko in jezikovne prilagoditve in zaloge in včasih lahko zagotovi odlično izhodišče tudi za vstop na druge zahodnoevropske trge. Pri sklepanju pogodb je treba upoštevati, da zakonodaja glede varstva zastopnikov sledi zahtevam EU, zato obveznosti glede minimalnega varstva trgovskih zastopnikov (odpovedni roki, odpravnine in odškodnine) s pogodbo ni mogoče izključiti.

Franšizing je na Nizozemskem zelo razširjen. Okoli 1.250 franšiz na preko 30.000 mestih zaposluje preko 280.000 ljudi in letno ustvari preko 30 milijard EUR. Franšizing ni urejen s posebnim zakonom, temveč je stvar pogodb med strankami, ki se presojajo v skladu s predpisi o trgovini, intelektualni lastnini in varstvu konkurence.

Neposredno trženje je zelo razširjeno v sektorjih maloprodaje in finančnih storitev. Kar tri četrtine neposrednega trženja so namenjene potrošnikom v teh dveh sektorjih.

Okoli 70 odstotkov nizozemskih potrošnikov kupuje izdelke na spletu. Stopnja zaupanja glede varnosti spletnih plačil je izjemno visoka.

Nizozemska se uvršča med države z največjim številom širokopasovnih priključkov in najvišjo penetracijo interneta v Evropski uniji. Internet ima 94-odstotno pokritost in skoraj 84 odstotkov nizozemskih gospodinjstev uporabljajo širokopasovno povezavo. S 15,5 milijona uporabnikov interneta ima Nizozemska 92,9-odstotno penetracijo.

Kadar je upravičena trajna prisotnost na trgu, je mogoče tuje vlaganje z nizozemskim partnerjem, odprtje podružnice ali ustanovitev lastne družbe.
 

Javna naročila

Javna naročila ureja Zakon o javnih naročilih iz leta 2007, ki je usklajen s pravili EU. Za slovenske ponudnike veljajo pri razpisih enaki pogoji, kot za domače.

Javni razpisi so objavljeni na spletu v centralnem registru javnih naročil  v nizozemskem in delno v angleškem jeziku, razpisi, ki presegajo predpisani vrednosti prag, pa morajo biti objavljeni tudi v evropski elektronski bazi TED.

V praksi so postopki transparentni in nekoruptivni. Nizozemska je po mehanizmih, ki preprečujejo korupcijo, na prvem mestu v Evropi. V gradbenem sektorju lahko predstavljajo težavo kartelni dogovori.

 

Tržno komuniciranje, promocija

Tržno komuniciranje je zelo dobro razvito, v uporabi so vse sodobne oblike oglaševanja. Na trgu so prisotne številne domače in tuje agencije. Največji delež medijskega trga obvladuje televizija, sledijo tiskani mediji, internet, radio, elektronski displeji na javnih površinah in druge oblike oglaševanja.

 

Plačevanje

O rokih in načinu plačila se stranki dogovorita v pogodbi, izbira je odvisna od pogajalske pozicije in stopnje zaupanja med partnerji. Pri začetnih poslih je koristno preveriti boniteto kupca. Glavna oblika plačevanja so plačila na odprt račun. Kupci velikokrat zahtevajo 2-3% popust pri predčasnih plačilih.

Nizozemska zakonodaja o preprečevanju zamud pri plačilih je usklajena z Direktivo 2011/7/EU, ki določa, da morajo podjetja račune v trgovinskih poslih plačati v največ 60 dneh, javni organi pa v največ 30 dneh, sicer začnejo avtomatsko teči zamudne obresti, dolžnik pa mora povrniti stroške izterjave. V praksi so pogodbeni roki še krajši in tudi plačilna disciplina je dokaj dobra: po podatkih EPI 2014 je povprečen rok plačila na Nizozemskem 41 dni za zasebni sektor (povprečni pogodbeni rok plačila 25 dni, povprečna zamuda pri plačilu 16 dni) in 44 dni za javni sektor (povprečni pogodbeni rok plačila 25 dni, povprečna zamuda pri plačilu 19 dni). Sodna izterjava dolgov je dokaj učinkovita in relativno hitra, težavo pa predstavljajo insolventni dolžniki, od katerih je kljub ustrezni zakonodaji v praksi zelo težko izterjati dolg.

 

Transport

Transport iz Slovenije je možen po cesti, železnici, morju in zraku.

Nizozemska je ena izmed najbolj gosto naseljenih držav na svetu, še posebno na področju Randstad, ki obsega mesta Utrecht, Amsterdam, Den Haag in Rotterdam. To območje, v katerem se odvijajo najpomembnejše trgovinske in industrijske dejavnosti, je dobro povezano s cestami, železnico in številnimi rečnimi kanali. Nizozemska infrastruktura je na četrtem mestu na svetu.

Pomorski in rečni promet sta zelo pomembna. Rotterdam je največje pristanišče v Evropi (veliko je toliko kot vsa evropska pristanišča skupaj) in eno od najpomembnejših na svetu. S 5 milijoni kontejnerjev in visoko tehnološko razvito opremo pretovori okoli 350 milijonov ton tovora letno. Kar 37 % blaga, ki pride v Evropo po morju, vstopa preko pristanišč Rotterdam in Amsterdam. Notranje omrežje plovnih poti obsega 5.046 km.

Cestno omrežje je sodobno in po gostoti na drugem mestu v Evropi. Obsega 139.000 km, od tega 3.530 km avtocest. Tudi železniške povezave so odlične.

Amsterdamsko letališče Schiphol je eno najpomembnejših letališč v Evropi. Po številu letalskih povezav (240 destinacij po celem svetu) je na prvem mestu na svetu. Druga mednarodna letališča so Lelystad, Rotterdam, Eindhoven in Groningen - Eelde.

 

Poglejte si tudi: