Slovaška

Poslovno sodelovanje Slovenije s Slovaško

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Slovaško 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 368.981 347.367 716.348 21.614
2013 392.881 345.272 738.153 47.609
2014 394.645 324.436 719.081 70.209
2015 462.072 350.997 813.069 111.075
2016 473.583 411.146 884.729 62.437
2017 499.786 488.264 988.050 11.522
2018* 320.533 367.754 688.287 -47.221


 

Blagovna menjava med Slovenijo in Slovaško 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2018).
 

Slovenski izvoz na Slovaško v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 90.195 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 49.335 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 45.470 Farmacevtski proizvodi
9 % 44.954 Razni izdelki iz navadnih kovin
8 % 39.054 Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij
7 % 36.353 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor


 

Slovenski uvoz iz Slovaške v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
25 % 122.009 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
17 % 81.444 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 28.463 Železo in jeklo
5 % 26.630 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 18.592 Aluminij in aluminijasti izdelki
3 % 16.883 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BSKCZ)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij (BSKSZI)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BSKIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Slovaške republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva (BSKKIG)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni trgovini in plačilih
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko (BSKPT)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi (BSKIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o sodelovanju na področju zdravstva
 • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z nekdanjo Češko in Slovaško federativno republiko, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško
 • Pogodba o sodelovanju pri odkrivanju kršitev carinskih in , deviznih , predpisov
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve Slovaške republike o vzajemnem zastopanju diplomatskih predstavništev in konzulatov obeh držav v vizumskih postopkih
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk