Južna Koreja

Prodaja v Južno Korejo

Tržne poti, distribucija

 

Značilnosti trga

Južna Koreja je visoko razvito tržno gospodarstvo. V zadnjih 50 letih je iz ene najrevnejših napredovala v eno najbogatejših azijskih držav. Vladni programi so spodbujali razvoj družinskih industrijskih podjetij, ki so danes v svetovnem vrhu (Hyundai, Samsung idr.). Južna Koreja je izrazito zunanjetrgovinsko usmerjena, z EU pa ima podpisan prostotrgovinski sporazum. Zaradi pozitivnega poslovnega okolja, geografske pozicije in izredno dobre infrastrukture lahko Južna Koreja predstavlja tudi odlično vstopno točko za druge azijske trge.

Gospodarstvo je usmerjeno v tehnološko intenzivne panoge, priložnosti so predvsem na področju zdravstva (medicinski pripomočki, farmacevtski izdelki in biotehnologija), industrijskih kemikalij, IT, nanotehnologije, obrambe, energetike, okoljskih tehnologij in transporta.

Finančna kriza leta 2008 je sicer prizadela izvozno usmerjeno korejsko gospodarstvo, vendar si je to dokaj hitro opomoglo in že od 2010 dalje spet beležilo 6 % rast. Ta se je v obdobju 2012-2014 sicer upočasnila na račun zmanjšanja domačega povpraševanja in naložb. Vlada si prizadeva zmanjšati veliko odvisnost od izvoza z razvojem na domači trg usmerjenih sektorjev, kot so storitve.

Dolgoročni izzivi južnokorejskega gospodarstva vključujejo hitro starajoče se prebivalstvo, rigiden trg delavne sile, prevlado velikih konglomeratov (chaebols) v gospodarstvu in veliko odvisnost od izvoza. Vlada je zaradi tega sprejela strukturne reforme, ki imajo za cilj deregulacijo, spodbujanje podjetništva in kreativnih industrij in konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij.
 

Kupna moč in trendi obnašanja kupcev

Kupna moč v Južni Koreji je visoka, velik del korejskih gospodinjstev je premožnih ali zelo bogatih.

Korejski potrošniki so zelo dovzetni za blagovne znamke, zdrave izdelke in odlične poprodajne storitve. Za kakovost so pripravljeni plačati višjo ceno. Cenijo dobro predstavitev in so vse bolj odprti za uvoženo blago. Pri odločanju so precej konformistični in sledijo trendom.
 

Pregled vstopnih strategij, tržne poti, distribucija

Za uspešen vstop na trg je nujna lokalna prisotnost, bodisi prek distributerja ali trgovskega zastopnika, bodisi s povezovanjem s korejskim podjetjem ali z odprtjem lastne poslovne enote. Poslovni odnosi se v veliki meri gradijo na podlagi osebnih povezav ter stikov.

Trgovski zastopnik je lahko bodisi posameznik ali podjetje. Za razliko od distributerja, ki blago kupi in nato proda naprej, zastopnik skrbi za sklenitev posla s kupcem in za to prejme provizijo od sklenjenega posla. Razmerje je lahko ekskluzivno ali neekskluzivno.

Ker praviloma zastopniki zastopajo več različnih podjetij, je potrebno tesno sodelovanje in nadzor, ali je posameznim proizvodom namenjene dovolj skrbi, kar še posebej velja v primerih, ko gre za specifične proizvode, ki prinašajo manjše stopnje zaslužka.

Za iskanje lokalnega predstavnika se je priporočljivo obrniti na Association of Foreign Trading Agents of Korea (AFTAK), ki med drugim zaradi pospeševanja uvoza v Korejo organizira gospodarske delegacije v tujino, ki se jih udeležujejo predstavniki korejskih uvoznih podjetij. Prav tako je koristna udeležba v programu EU Gateway, ki je namenjen izobraževanju in spodbujanju izvoza evropskih podjetij v Južno Korejo. Vstop na trg je mogoč tudi prek franšizinga, skupnih vlaganj (joint ventures) s korejskim partnerjem, z odprtjem predstavništva ali podružnice ali prek lastne družbe.
 

Javna naročila

Javna naročila ureja Zakon vladnih nakupih iz leta 1994. Južna Koreja je podpisnica Sporazuma o vladnih naročilih (GPA) Svetovne trgovinske organizacije, določila o sodelovanju na področju javnih naročil pa vsebuje tudi prostotrgovinski sporazum z EU. Zakonodaja zagotavlja transparentnost postopkov in enakopravno obravnavanje tujih ponudnikov.

Razpisi so objavljeni na spletu na vladnem portalu za javna naročila, v korejskem in delno angleškem jeziku. Omogočeno je tudi e-naročanje na enotnem okencu GePS, vendar samo v korejskem jeziku.

 

Tržno komuniciranje, promocija

Korejski medijski trg je dobro razvit. Na voljo so vse oblike oglaševanja, izbira pa je odvisna od vrste proizvoda.

Trg oglaševanja, zlasti televizijskih in radijskih reklam v veliki meri reguliran. Oglaševanje običajno prevzame lokalni partner ali agencija. V Južni Koreji so poleg domačih prisotne vse največje svetovne oglaševalske agencije. Med najpomembnejšimi je Cheil Communications.

KBS 1 in KBS 2 sta medijski hiši, ki sta v popolnem lastništvu korejske vlade. Drugi dve mreži MBC in SBS sta neodvisni. Trženje oglaševalskih terminov na vseh štirih mrežah poteka preko vladne prodajne organizacije Korea Broadcast Advertising Corporation (KOBACO). Številni lokalni televizijski programi oddajajo preko kabelskih sistemov, med njimi jih je nekaj specializiranih na TV prodajo. Možno je tudi oglaševanje na radiu. Številne FM in AM radijske postaje oddajajo tudi v tujih jezikih. Na oglaševalskem trgu imajo pomemben delež tudi tiskani mediji (Korejci veliko berejo časopise, obstaja prek 100 dnevnih časopisov in številni tedniki in mesečniki).

Glede na izjemno razširjeno uporabo interneta (uporablja ga okoli 45 milijonov Korejcev oz. prek 98 % korejskih gospodinjstev) je zelo učinkovito spletno oglaševanje, kot tudi e-prodaja. Južna Koreja ima kar 30.000 spletnih trgovin. Razširjeno je tudi oglaševanje v prevoznih sredstvih (vlaki, metro, avtobusi…) in na potniških postajah ter na drugih frekventnih lokacija (trgovska središča), predvsem na LED zaslonih.

 

Plačevanje

Korejci so trdi pogajalci, pripravljeni plačati pošteno ceno, izjemnih profitov pa ni pričakovati. Cene naj bodo s z INCOTERMS klavzulo FOB, saj Korejci radi sami organizirajo prevoz in tako poskušajo doseči najugodnejšo ceno tudi tukaj.

Običajni načini plačevanja v mednarodni trgovini z Južno Korejo so nepreklicni akreditiv, dokumenti proti akceptu, dokumenti proti plačilu ali pa plačilo na odprt račun. Vendar se v zvezi z zadnjim načinom plačila priporoča previdnost, še posebej pri novih kupcih. Običajna valuta, ki se uporablja v primeru menjave s tujino je ameriški dolar.

Plačilna kultura v Koreji je dokaj dobra, vendar je mogoče pričakovati zamude pri plačilu (v povprečju do 30 dni). Upnik lahko zahteva pogodbeno dogovorjene ali zakonske zamudne obresti (5 % do 6 %).

 

Transport

Transport iz Slovenije je možen morju ali zraku. Južna Koreja ima na področju tovornega transporta odlično infrastrukturo ter služi kot prometno središče tudi za transport v druge azijske države.

Pomorski promet je velikega pomena. Najpomembnejša je pristanišča so Busan, Kwangyang, Incheon, Gunsan, Mokpo, Pohang, Ulsan in Yeosu.

Cestno omrežje je moderno in dobro vzdrževano. Od skupno 104.983 km cest jih je 83.199 km asfaltiranih, of tega je 3.779 km avtocest. Prek cest poteka 90 % prometa v državi.

Železniško omrežje obsega 3.460 km prog, od tega jih je 1.422 km elektrificiranih.

Zračni promet je zelo dobro razvit. Najpomembnejše mednarodno letališče je Incheon. Druga večja letališča so Gimpo, Busan in Jeju.

 

Poglejte si tudi: