Madžarska

Bilateralni ekonomski odnosi Madžarske s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Madžarsko 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 551.750 999.928 1.551.678 -448.178
2013 627.613 1.032.335 1.659.948 -404.722
2014 688.406 1.030.928 1.719.334 -342.522
2015 695.412 1.013.787 1.709.199 -318.375
2016 705.523 1.011.523 1.717.046 -306.000
2017 767.192 1.071.331 1.838.523 -304.139
2018* 357.631 465.840 823.471 -108.209

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Madžarsko 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
 

Slovenski izvoz na Madžarsko v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
14 % 110.556 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
11 % 84.783 Farmacevtski proizvodi
11 % 80.668 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 70.229 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 60.395 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
5 % 38.890 Železo in jeklo

 

Slovenski uvoz iz Madžarske v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 196.381 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 106.862 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
9 % 93.048 Farmacevtski proizvodi
8 % 90.975 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 74.186 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 48.348 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Vir: Statistični urad RS, julij 2018.


 

Podjetja na trgu

 

 

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vzajemni zaščiti in pospeševanju naložb med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (BHUZPN)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri skladiščenju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (BHUSRN)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BHUSVM)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o uporabi logističnih centrov in koprskega pristanišča (BHULKP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mednarodnem železniškem, cestnem in vodnem kombiniranem transportu (BHUMKT)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (BHUIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske (BHUZTS)
 • Akt o nasledstvu Sporazumov nekdanje Jugoslavije z Madžarsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (BHUNSNJ)
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BHUDOU)
 • Uredba o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Ljudske republike Madžarske o sodelovanju in vzajemni pomoči pri carinskih vprašanjih
 • Sklep o potrditvi Pisma o nameri med Carinsko upravo Republike Slovenije ter Carinsko in finančno stražo Republike Madžarske
 • Uredba o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o razvoju čezmejnih cestnih povezav
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BHUIMVTP)
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava (BHUDMUP)

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk