Japonska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Japonsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Japonsko 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 28.998 45.168 74.166 -16.170
2013 38.281 65.753 104.034 -27.472
2014 32.018 60.974 92.992 -28.956
2015 52.046 63.582 115.628 -11.536
2016 113.780 73.345 187.125 40.435
2017 124.700 80.219 204.919 44.481
2018* 96.9507 69.108 166.058 27.842
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Japonsko 2012 – 2018 (grafični prikaz)

 


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2019).
 

Slovenski izvoz na Japonsko v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
62 % 76.750 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 12.286 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 7.125 Farmacevtski proizvodi
5 % 6.709 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
2 % 2.858 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 2.552 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
 

 

Slovenski uvoz iz Japonske v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
37 % 29.883 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
12 % 9.753 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 7.485 Druge navadne kovine, kermeti, njihovi izdelki
7 % 5.248 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 4.756 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 3.806 Farmacevtski proizvodi
 


Vir: Statistični urad RS, julij 2018.


 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (BJPODO)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk