Republika Južna Afrika

Poslovno sodelovanje Slovenije z Republiko Južno Afriko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Republiko Južno Afriko 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 29.797 16.167 45.964 13.630
2013 34.197 13.977 48.174 20.220
2014 35.842 15.016 50.858 20.826
2015 32.783 18.608 51.391 14.175
2016 37.777 16.660 54.437 21.117
2017 31.924 23.313 55.237 8.611
2018* 33.569 25.576 59.145 7.993


 

Blagovna menjava med Slovenijo in Republiko Južno Afriko 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2019).
 

Slovenski izvoz v Republiko Južno Afriko v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
26 % 8.248 Farmacevtski proizvodi
15 % 4.813 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 3.410 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
10 % 3.023 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 1.609 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 1.174 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona


 

Slovenski uvoz iz Republike Južne Afrike v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
45 % 5.808 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
28 % 3.689 Železo in jeklo
7 % 918 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
5 % 618 Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in cement
4 % 495 Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin, njihovi deli iz navadnih kovin
2 % 279 Organski kemijski proizvodi
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Južno Afriko
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Južnoafriške republike o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
  • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Svetom za jedrsko varnost Južne Afrike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (BZASJV)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Južno Afriko na drugi strani o spremembi Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju (MESZATRS)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk