Belgija

Gospodarske panoge Belgije

Gospodarstvo

Geografska lokacija in dobro razvite prometne povezave so v Belgiji pomagale razviti raznoliko gospodarstvo s široko paleto storitev, proizvodnje in visokih tehnologij. Storitvene dejavnosti in visoke tehnologije se nahajajo predvsem v Flandriji, medtem ko v Valoniji prevladujeta proizvodnja premoga in jekla. Belgija je odvisna od uvoza fosilnih goriv. Načrtovano zaprtje sedmih belgijskih jedrskih elektrarn do leta 2025 pa bo močno povečalo odvisnost države od uvoza energije. Belgija ima vlogo regionalnega logističnega središča, zato je belgijsko gospodarstvo občutljivo na spremembe tujega povpraševanja, zlasti pri trgovinskih partnericah EU. Približno tri četrtine trgovine ima Belgija z državami EU, pristanišče Zeebrugge pa skoraj polovico trgovine z Združenim kraljestvom, tako da je belgijsko gospodarstvo občutljivo na izid pogajanj o izstopu Združenega kraljestva iz EU.
 

Struktura BDP

Belgijsko gospodarstvo je v veliki meri usmerjeno k storitvam. Storitveni sektor zaposluje več kot 80 % aktivnega prebivalstva. Bruselj, ki je dom več evropskih institucij, številnih diplomatskih misij in različnih interesnih skupin, je ustvaril gospodarstvo, ki temelji predvsem na storitvah.

Industrijski sektor predstavlja 21 % BDP in zaposluje malo manj kot petino aktivnega prebivalstva. Obstajajo velike razlike med tremi belgijskimi regijami. Flandriji je uspelo razviti drugi največji petro-kemični sektor na svetu, Valonija je sredi prestrukturiranja, potem ko je zaprla več premogovnikov in večje število družb v industriji jekla. Bruselj se odlikuje na področju telekomunikacij, razvoja programske opreme ter v farmacevtski in avtomobilski industriji.

Kmetijski sektor zaposluje dober odstotek prebivalstva.


Vir: Factiva, maj 2018
 

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v Belgiji predstavlja 21 % BDP in zaposluje 19 % aktivnega prebivalstva. Glavne industrijske panoge so kovinska, avtomobilska, živilska, tekstilna, kemična in naftna industrija.

V letu 2017 je industrijska proizvodnja dosegla 3,5 % rast. Za leto 2018 je napovedana 2,2 % rast, za leto 2019 1,8 % in za leto 2020 1,6 % rast industrijske proizvodnje.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na belgijskem trgu:

 

Transport

Belgijski trg transportnih storitev je v obdobju 2012-2016 upadal po -1,3 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in v letu 2016 ustvaril vrednost 13 mlrd EUR. Za primerjavo, francoski trg transportnih storitev je v zadnjih petih letih upadal po -2,3 % CAGR in v letu 2016 ustvaril vrednost 42,3 mlrd EUR, medtem ko je nemški transportni trg v zadnjih petih letih rasel po 0,9 % CAGR in v letu 2016 ustvaril vrednost 77,6 mlrd EUR. V letu 2015 se je belgijski transportni trg skrčil za 5 % (povprečna rast v Evropi je bila 0,8 %). Ta upad je bil delno posledica zmanjšanega globalnega povpraševanja kot tudi padca cen nafte. V letu 2016 je trg ponovno zrasel, saj se je globalno povpraševanje začelo povečevati, prav tako so se zvišale tudi cene nafte.

Najbolj donosen segment na belgijskem transportnem trgu je cestni tovorni promet, ki je v letu 2016 ustvaril 8,6 mlrd EUR prihodkov ali 66,4 % skupne vrednosti trga. Segment pomorskega tovornega prometa je v letu 2016 ustvaril 2,8 mlrd EUR, kar predstavlja 21,3 % skupne vrednosti trga. Tako kot večina evropskih držav tudi Belgija večinoma trguje predvsem s sosednjimi in bližnjimi državami. Ta trend se lahko v prihodnosti spremeni, saj bi nedavni trgovinski sporazum med EU in Kanado lahko povzročil večjo razširjenost letalskega tovora.

Po napovedih analitikov bo belgijski transportni trg v obdobju 2017-2021 rasel po 3,7 % CAGR in v letu 2021 ustvaril vrednost 15 mlrd EUR. Francoski transportni trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 2,4 % CAGR in v letu 2021 ustvaril vrednost 45,8 mlrd EUR, medtem ko naj bi nemški transportni trg v prihodnjih petih letih rasel po 2,6 % CAGR in v letu 2021 ustvaril vrednost 85 mlrd EUR.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

 • Deutsche Post AG (Deutsche PostDHL)
 • H. Essers
 • Kuehne + Nagel International AG
 • A.P. Moller-Maersk A/S
 
Vrednost belgijskega transportnega sektorja se je v letu 2016 povečala za 1,2 % in dosegla vrednost 13 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2012–2016 je znašala - 1,3 %.
 

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2012 11.782  
2013 11.203 -1,6 %
2014 11.278 0,5 %
2015 12.792 -5,0 %
2016 12.972 1,2 %
 
 
Analitiki napovedujejo, da bo vrednost belgijskega transportnega trga v letu 2021 dosegla 15 mlrd EUR, kar je 19,4 % več kot leta 2016. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2017–2021 je 3,7 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2017 14.056 3,7 %
2018 14.485 3,4 %
2019 14.414 3,7 %
2020 14.690 3,9 %
2021 14.956 3,5 %
 

Cestni tovorni promet je največji segment industrije transportnih storitev v Belgiji in predstavlja 66,5 % celotne vrednosti industrije.
 

Tržna segmentacija po sektorjih za leto 2016 (v odstotkih)

Cestni transport 66,5 %
Pomorski transport 21,3 %
Letalski transport 8,3 %
Železniški transport  3,9 %
 

Belgija predstavlja 2,9 % evropskega transportnega trga po vrednosti.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2016 (v odstotkih)

Nemčija 17,0 %
Francija 9,3 %
Nizozemska  5,1 %
Belgija  2,9 %
Ostala Evropa  65,7 %

 

 Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, oktober 2017.

 

Trg potrošnih električnih in elektronskih izdelkov

V analizo je zajeta trgovina na drobno, specializirana za prodajo velikih ali majhnih gospodinjskih električnih aparatov ter potrošne elektronske opreme. Belgijski trg potrošnih električnih in elektronskih izdelkov je v letu 2016 upadel za 2 % in dosegel vrednost 4,5 mlrd EUR.

Število prodajnih mest v trgovini na drobno se je v letu 2016 zmanjšalo, kar je vplivalo na zmanjšanje prodaje. Analitiki napovedujejo, da se bo ob predpostavki nespremenjenih cen vrednost belgijskega trga potrošnih električnih in elektronskih izdelkov v prihodnjih petih letih zmanjševala po 2 % CAGR.
 

Vrednost belgijskega trga potrošnih električnih in elektronskih izdelkov po letih (v mio EUR)
Belgijska distribucijska mreža, specializirana za trgovino z elektroniko in aparati, je zelo razdrobljena, pri čemer imajo samostojni trgovci pomemben delež na trgu, tako glede števila prodajaln kot glede vrednosti prodaje. Največji konkurent na belgijskem maloprodajnem trgu potrošnih električnih in elektronskih izdelkov je podjetje Media Markt-Saturn Belgium. Družba je konec leta 2015 sklenila partnerstvo z veletrgovcem Makro, pri čemer sta obe podjetji skupaj kupovali elektronske naprave, da bi prihranili stroške in s tem omogočili strankam nižje cene. Leta 2015 je v Belgiji odprla svoja vrata prva Apple prodajalna, ki je povzročila veliko navdušenje s strani belgijskih potrošnikov. Prodajalna se nahaja v Bruslju in je bila prva v Evropi, ki jo je v celoti oblikoval oblikovalec korporacije Apple, Jonathan Ive.
 

Konkurenti na trgu:

 • Apple Retail Belgium BVBA
 • Eldi Holding
 • Electro Depot Belgique NV
 • Euronics Belgium CVBA
 • Krefel NV
 • Media Markt-Saturn Belgium NV
 • New Vanden Borre NV 

 Vir: Factiva, oktober 2017.
 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje