Bosna in Hercegovina

Dajatve v Bosni in Hercegovini

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Od leta 2008 je med EU in Bosno in Hercegovino sklenjen Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum (začasni sporazum).

Leta 2005 je bil vzpostavljen enoten carinski sistem, ki se skladno z Zakonom o carinski politiki BiH uporablja na celotnem ozemlju Bosne in Hercegovine.

Carinski predpisi v Bosni in Hercegovini se izvajajo na nivoju države, pod nadzorom Uprave za posredno obdavčevanje (Uprave za indirektno oporezivanje BiH). Podrobne informacije o carinskih dajatvah in postopkih so objavljene na strani: www.new.uino.gov.ba/bs/Carine.


Več informacij:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dodano vrednost

S 1. januarjem 2006 je bil uveden davek na dodano vrednost na ravni celotne države, uvedena je bila enotna davčna stopnja v višini 17 %.

Več informacij o davku na dodano vrednost.
 

Trošarine

Trošarine so posebna vrsta prometnega davka za nekatere proizvode, kot so: naftni derivati, brezalkoholne pijače, alkohol, kava in tobačni izdelki:

  • naftni derivati (na liter) - KM 0.30 (motorni bencin KM 0.40 in neosvinčeni motorni bencin KM 0.35)
  • brezalkoholni napitki (na liter) - KM 0.10
  • pivo (na liter) KM 0.20 in vino (na liter) KM 0.25
  • alkoholne pijače in etilni alkohol (na liter) - KM 15
  • surova kava (na kg) - KM 1.00 (pražena kava KM 2.50; kavni ekstrakt KM 3.50)
  • tobačni izdelki - 49 % na davčno osnovo.
 

 

Cestnina (Putarina)

Cestnina (putarina), kot vrsta posredne obdavčitve, se obračuna za naslednje naftne derivate:

  • Motorni bencin, vključno z neosvinčenim, neodvisno od oktanske vrednosti in komercialnega naziva
  • Dizelska goriva in ostala plinska olja

v višini 0,15 KM po enem litru proizvoda za izgradnjo magistralnih cest in 0,10 KM za izgradnjo avtocest.

Prihodki z naslova trošarin in cestnin (putarin) se stekajo na Enoten račun UIO, njihova nadaljnja razdelitev pa se vrši v skladu z Zakonom o vplačilih na enoten račun in razdelitvi prihodkov (Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (“Službeni glasnik BiH”, broj: 55/04 i 34/07)).
 

Davek na dohodek pravnih oseb

Davek na dohodek je 10 % in velja za celotno območje BiH.
 

Davčni odtegljaji

Stopnja davčnega odtegljaja je 10 % v BiH (5 % na dividende) in 10 % v R. Srpski.
 

Dohodnina

Višina dohodnine v BiH je 10 % na neto plačo (davčne osnove izračunane v skladu z bruto modelom)
V R. Srpski je dohodnina 8 % na neto plačo (davčne osnove izračunane v skladu z bruto modelom)
 

Davek na nepremičnine

Višina davka na nepremičnine je 5 %, za razliko v Zeničkodobojskem kantonu, kjer je višina tega davka 8 %. V R. Srpski je davek na nepremičnine 3 %.
 

Prispevki

Prispevki v BiH kot tudi v R.  Srpski se obračunajo od bruto plače.

Plačilo prispevkov s strani delavca:

BiH:
- 17 % za pokojninsko zavarovanje
- 12,5 % za zdravstveno zavarovanje
- 1,5 % za zavarovanje za primer nezaposlenosti
 
R. Srpska:
- 17 % za pokojninsko zavarovanje
- 11,5 % za zdravstveno zavarovanje
- 0,7 % za zavarovanje za primer nezaposlenosti
- 1,4 % za zaščito otrok
 
Brčko Okrožje:
- 17 % za pokojninsko zavarovanje
- 12 % za zdravstveno zavarovanje


Plačilo prispevkov s strani delodajalca:

BiH:
- 6 % za pokojninsko zavarovanje
- 4 % za zdravstveno zavarovanje
- 0,5 % za zavarovanje za primer nezaposlenosti

Brčko Okrožje:
- 6 % za pokojninsko zavarovanje za delodajalce, ki delajo v skladu s pravnim sistemom BiH.

V R. Srpski se ne plačujejo takšni prispevki.Več informacij o davčnem sistemu v BiH: